arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1-2 Doktorander, molekylär biofysik, ultrasnabb avbildning med röntgenlaser

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  26 april

Om jobbet

1-2 Doktorander i molekylär biofysik med fokus på ultrasnabb avbildning med röntgenlaser

Vill du arbeta med ultrasnabb avbildning av biologiska prover med röntgenlasrar, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Uppsala universitet har en lång tradition av framgångsrik forskning - bland dess alumner finns 16 Nobelpristagare, inklusive, senast, Svante Pääbo. Institutionen för cell- och molekylärbiologi är en av de mest internationella, breda och framstående molekylärbiologiska institutionerna i Europa. Institutionen består av sju forskningsprogram med cirka 250 anställda.

Laboratoriet för molekylär biofysik (https://www.icm.uu.se/molecular-biophysics/) vid institutionen för cell- och molekylärbiologi främjar forskning och upptäckter vid fotonsvetenskapens gränser genom att utforska och utnyttja foton-materialinteraktioner på korta tidsskalor och vid höga fotonfrekvenser. Det producerade vetenskapliga fallet för avbildning för konstruktionen av den första röntgenfrielelektronlasern, LCLS. Det inkluderar också grupper med expertis inom ett brett spektrum av områden som enkelmolekylär mikroskopi, masspektrometri, kryoelektronmikroskopi och kristallografi.

Laboratoriet upprätthåller robusta internationella förbindelser genom ett omfattande nätverk av ansedda samarbetspartners över hela världen. Anmärkningsvärda partnerskap inkluderar Lawrence Berkeley National Laboratory, University of Oxford, SLAC National Accelerator Laboratory, National University of Singapore, University of Hamburg och Arizona State University. Som en del av vårt åtagande att tillhandahålla en välbalanserad och globalt inriktad utbildning uppmuntrar och underlättar vi möjligheter för alla doktorander att få värdefull internationell erfarenhet under sina doktorandstudier.

Anställningen är placerad i Filipe Maias forskningsgrupp, chef för laboratoriet, och finansieras av ERC-konsolideringsprojektet FemtoPix (https://cordis.europa.eu/project/id/101088426) - Imaging Ultrafast Single Particle Macromolecular Dynamics with X-ray Lasers.

Arbetsuppgifter

Konformationsdynamik är avgörande för de flesta makromolekylers funktion och en djupare förståelse av dessa rörelser har stor potential för framtida upptäckter inom biologin. Men det är svårt att undersöka makromolekylers struktur borta från deras mest stabila konformationer, och tidslösta studier förblir begränsade av tillgängliga tekniker. Sedan de första röntgenfrielelektronlasrarna (XFEL) föreslogs har idén om att få bilder av enskilda proteiner frysta i tiden fascinerat och inspirerat många, och vi har varit i framkant i denna strävan. Kombinationen av framsteg inom XFEL-teknik med nya instrument har gjort drömmen om att avbilda hydrerade enskilda proteiner med röntgendiffraktion inom räckhåll. Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla vetenskap och teknik för att bidra till att göra ultrasnabb avbildning av enskilda proteiner till verklighet, genom att (a) utveckla diagnostik lämplig för nanostora prover, (b) designa och bygga nya instrument för provleverans för att möjliggöra röntgendiffraktionsexperiment med enskilda proteiner, (c) utföra och analysera tidsupplösta avbildningsexperiment med enskilda proteiner. Projektet kombinerar experimentellt arbete med beräkningsarbete. Detta är ett verkligt tvärvetenskapligt forskningsområde som sammanför fysik, biologi och datavetenskap.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå inom biofysik, fysik, biokemi eller ett besläktat ämne
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den framgångsrika sökande har en stark bakgrund inom biofysik, fysik, biokemi eller ett relaterat område och är intresserad av nya avbildningsmetoder. Förståelse för röntgendiffraktionsmetoder, optik, kryoelektronmikroskopi, vakuum- och laserteknik är särskilt önskvärt. Dokumenterad erfarenhet av datorprogrammering är också en stark merit. Den sökande bör även ha kunskaper i talad och skriven engelska. Doktorandprojektet är en del av ett större projekt, och särskild vikt kommer därför att läggas vid kandidatens interpersonella färdigheter, förmåga att arbeta i team och förmåga att interagera med forskare från olika discipliner och bakgrunder.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://www.regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filipe Maia, filipe.maia@icm.uu.se, +46 70 425 0171

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2024, UFV-PA 2024/952.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Visstidsanställning till