arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1 doktorand i Kulturgeografi och ekonomisk geografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 januari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgift:

Doktorandprogrammet uppgår till 240 hp (motsvarande fyra års heltidsstudier).

Det slutar formellt med att doktoranden offentligt försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Innehavaren av en doktorandtjänst har som primär skyldighet att framgångsrikt fullgöra den utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Bestämmelser om anställning som doktorand på heltid finns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavaren av en doktorandtjänst förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och undervisningsmiljö och kan behöva utföra institutionsuppgifter, framför allt undervisning, uppgående till cirka 20 procent av heltid.

Forskningen ska bedrivas inom kulturgeografi och knyta an till forskningsprojektet “A just TRANSport TRANSformation? A TRANSnational, FEMinist analysis of the social reproduction of the lithium and copper supply chain. TRANS-FEM”. Målet med forskningsprojektet är att genom en feministisk blandad metod undersöka den transnationella arbetsdynamiken i litium- och kopparförsörjningskedjorna från utvinnings- och exportställena: Antofagasta, Chile till tillverkningsstället för e-batterier: Skellefteå, Sverige. Doktoranden förväntas ägna sig åt forskning om hur en grön energiomställning i EU bör ta itu med socio-miljömässiga nedfall och former av arbetskraftsexploatering i samband med utvinning av kritiska mineraler och produktion av e-batterier i Europa. Viktigast av allt kommer detta projekt att ifrågasätta om den gröna omställningen verkligen kan vara en global angelägenhet och åstadkomma social och miljömässig rättvisa i form av rättvis integration för de mest marginaliserade grupperna för att förbättra deras välbefinnande.
Mer information om doktorandprogrammet vid Institutionen för kulturgeografi finns på https://www.keg.lu.se/en/research/phd-education/phd-in-human-geography

För information om behörighet samt hur du ansöker, läs hela beskrivningen här:

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:693422/

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 september 2024 Visstidsanställning till