arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

2 doktorander i beteendevetenskapliga mätningar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/

 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (https://www.

umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/) har drygt 100 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ämnesområdena pedagogiskt arbete och beteendevetenskapliga mätningar.

Doktorandanställningens inriktning

I ämnet beteendevetenskapliga mätningar bedrivs forskning om pedagogiska och psykologiska mätningar och bedömningar. Det kan handla om egenskaper hos prov, och hur de fungerar för sina syften och för olika grupper av individer. Vid institutionen utvecklas såväl Högskoleprovet som nationella prov, och inom båda dessa provverksamheter finns områden som skulle lämpa sig för doktorandprojekt.

Projektets specifika inriktning kommer att utformas i dialog mellan doktorand och handledare, men exempel på områden som kan vara relevanta att undersöka är digitalisering av prov, anpassningar för elever med särskilda behov, elevers uppfattningar om bedömning, och studier av prestationer och förändring över tid.

Kvalifikationer 
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beteendevetenskapliga mätningar krävs minst 90 högskolepoäng i något av ämnena beteendevetenskapliga mätningar, pedagogik, psykologi, sociologi eller statistik, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tidigare studieresultat kvaliteten på inskickad forskningsplan.

Den sökande behöver vara förtrogen med bearbetning och analyser av kvantitativa data. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen (https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskning/utbildning-pa-forskarniva/).

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning som doktorand inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet stänger den 29 mars 2024.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:


1.Curriculum vitae (CV/Meritförteckning) inklusive namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner
2. Ett personligt brev som beskriver hur egna meriter och erfarenheter är relevanta samt en redogörelse för det egna forskningsintresset i relation till den aktuella anställningens inriktning.
3. En forskningsskiss om max 15000 tecken (inklusive blanksteg) som beskriver forskningsfråga/-or, kort bakgrund till valet av fördjupningsområde samt förslag till upplägg av studien.
4. En kopia med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) samt kopia på examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet.
5.Kopior på uppsats/examensarbete(n) på kandidat och/eller mastersnivå eller andra relevanta publikationer.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas

Övrig information
Mer information om Institutionen tillämpad utbildningsvetenskap och den vetenskapliga inriktningen lämnas av professor och biträdande prefekt Bert Jonsson, bert.jonsson@umu.se, +46907867612. Närmare upplysningar om forskarutbildningen i beteendevetenskapliga mätningar lämnas av docent Hanna Eklöf, hanna.eklof@umu.se telefon +46907867851

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-02 Visstidsanställning till