arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad lärare i företagsekonomi inriktning finansiering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-05-27.

Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och ca 3 500 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Institutionen har ett omfattande internationellt kontaktnät med utländska utbildnings och forskningspartners.

Ämne/ämnesbeskrivning
Finansiering är den del av företagsekonomin som inriktas på studier av alla områden av finansiering, med särskilt fokus på riskhantering och derivat, finansmarknadernas mikrostruktur, samt bolagsstyrning. 

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska genomföra kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå i finansiering. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling och kursansvar. Undervisning sker i hög utsträckning på engelska. 

Behörighetskrav

Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad och på deltid.

Behörig att anställas som adjungerad lärare är den, som har avlagt examen i finansiering och som har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning, kursansvar och pedagogisk utveckling inom ämnesdisciplinen finansiering.

Stor vikt fästs vid erfarenhet av portfolioförvaltning. 

Stor vikt fästs även vid doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot finansiering

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen med en omfattning på 20 % av heltid är tidsbegränsad under en period om två år. Fler än en sökande kan komma att anställas. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av sektionsledare Jarkko Peltomäki, tfn 08-16 30 22, jape@sbs.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga personligt brev, CV, kopia på examensbevis samt ange referenser.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat