arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i Biblioteks- och Informationsvetenskap, tidsbegränsad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för historia och samtidsstudier är en humanistisk mångvetenskaplig institution som förutom innefattar arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap samt centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet, Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University (MARIS) och Institutet för forskning om mångkulturalitet och sekularitet (IMS). Hos oss arbetar cirka 100 lärare och forskare samt doktorander och administrativ personal.

Avdelningen för Arkivvetenskap och Biblioteks- och Informationsvetenskap sysselsätter för närvarande runt åtta personer och erbjuder undervisning upp till kandidatnivå. I vår miljö sker utbildning, forskning och samverkan med det övriga samhället i ett nära sammanhang.

Vi söker en adjunkt för undervisning i Biblioteks- och Informationsvetenskap. Vi söker dig med stort intresse för bibliotek, utbildning och samverkan.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften kommer att vara undervisning inom Bibliotekarieprogrammet. Eventuellt kan undervisning i andra ämnen, så som Arkivvetenskap, bli aktuellt. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma så som undervisningsnära administration. Undervisningen bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt i Biblioteks- och informationsvetenskap är den som avlagt högskoleexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller har annan för anställningen relevant högskoleexamen eller har motsvarande kompetens. Visat pedagogisk skicklighet, samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens.

Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen och ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt till den egna lärarrollen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts. Nedanstående punkter ska vara dokumenterade:
 • Pedagogisk skicklighet med hänsyn till bibliotekarieyrket
 • Yrkesskicklighet inom biblioteks- och informationsvetenskap
 • God förmåga till samarbete och kommunikation
 • Administrativ skicklighet
 • Samverkansskicklighet
 • Skicklighet i att använda liksom i att undervisa om och i digitala lärmiljöer
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på 12 månader med en omfattning på 100 % eller under perioden 2024-08-01 till 2025-07-31. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-05-20.

Ytterligare upplysningar

Rikard Friberg von Sydow, avdelningsföreståndare, ämnessamordnare Arkivvetenskap, rikard.friberg.von.sydow@sh.se.

Arwid Lund, ämnessamordnare Biblioteks- och informationsvetenskap, arwid.lund@sh.se.

Maria Sallander Hellman, HR-generalist, maria.sallander.hellman@sh.se.

 

Välkommen med din ansökan!

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Betalas ut månadsvis.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat