arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i datavetenskap med inriktning på cybersäkerhet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  17 april

Om jobbet

Ämnesområde
Datavetenskap med inriktning mot cybersäkerhet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar konstruktion och analys av datornät och datorsystem för att uppnå hög cybersäkerhet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att undervisa kurser i datornät och grundläggande datorteknik med tillhörande kursansvar samt kurser i cybersäkerhet. Undervisningen sker främst på svenska. Till arbetet hör kursadministration och -utveckling med särskilt ansvar för uppdragsutbildningar vid Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet för svenska myndigheter inom säkerhets- och försvarsområdet. Adjunkten kommer även involveras i forskning och utvecklingsarbete inom en forskargrupp inom ämnesområdet.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens, yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning krävs svenskt medborgarskap.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt administrativ skicklighet, visad genom exempelvis kursansvar, innefattande planering, kursutveckling, undervisning och uppföljning. ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll. förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll yrkeserfarenhet utanför högskolan, av ingenjörsarbete inom ämnesområdet. skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området. högskolepedagogisk utbildning.

Det är även av betydelse att den sökande har

förmåga att samverka med det omgivande samhället. förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning