arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i design med inriktning mot möbel- och modellframställning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Inom ämnesområdet Inredningsarkitektur och Möbeldesign bedrivs ett treårigt kandidatprogram (180 hp) och ett tvåårigt masterprogram i rumslig gestaltning (120 hp). Sammanlagt omkring 90 studenter utbildas till yrkesutövare inom inredningsarkitektur, möbeldesign och rumslig gestaltning. Kreativa och rumsliga experiment varvas med möbeldesign och framtagande av prototyper. Utbildningen är yrkesinriktad med teoretiska och praktiska studier förlagda i ritsalar, ateljéer och verkstäder. Studenternas konstnärliga utveckling flätas samman med tekniska, ekologiska, etiska, samhälls- och marknadsorienterade kunskaper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I uppgifterna ingår att tillsammans med det övriga kollegiet planera och genomföra undervisning inom inredningsarkitektur och möbeldesign med fokus på verkstadsorienterade kursmoment. Inom uppdraget ligger ett särskilt ansvar för den snickeriverkstad som är kopplad till utbildningen såväl utbildningsmässigt som tekniskt. Uppgifterna omfattar allt från handledning av studenter, maskinvård, arbetsmiljö- och säkerhetsöversyn till materialbeställning och materialförsäljning. I arbetet ingår att vara lyhörd för studenters utveckling, enskilt såväl som inom gruppen. Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad inom fälten inredningsarkitektur och möbeldesign, samt att kontinuerligt utveckla verkstaden så att den har en inom industrin aktuell maskinpark. Vidareutbildning i maskiner och program för cnc-teknik är en del av tjänsten.

Anställningen

Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde är 15 september 2024 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Distansarbete från utlandet är inte möjligt. I Sverige finns ett försörjningskrav för den som söker arbetstillstånd. För att ta reda på hur detta påverkar dig som internationell sökande, vänligen läs om försörjningskrav för arbetstillstånd på Migrationsverkets hemsida eller kontakta HR@konstfack.se.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskoleförordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömningsgrunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.

Behörighetskraven för den här anställningen är:

 • avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll
 • särskild skicklighet inom möbel- och modellframställning
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Se även information under rubriken “Högskolepedagogisk utbildning”.
 • pedagogisk erfarenhet inom högskola eller andra relevanta sammanhang
 • goda färdigheter inom modell- och prototypframställning
 • goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk
 • goda språkfärdigheter i engelska

Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:

 • omfattande erfarenhet av inrednings- och / eller möbelsnickeri
 • god förtrogenhet med inom ämnet förekommande material
 • god förtrogenhet med tekniker för bearbetning av material (hantverksmässiga tekniker såväl som maskinbearbetning)
 • kunskap om maskinteknik och arbetsmiljö som är nödvändiga för att ansvara för en träverkstad
 • visad pedagogisk skicklighet
 • förmåga att integrera kritiska perspektiv kring hållbarhet (till exempel materiell, ekologisk, ekonomisk och / eller social hållbarhet)
 • ett fördjupat kunnande kring hantverksmässig och industriell framställning av möbler och prototyper
 • ett uttalat engagemang för formgivning och gestaltning
 • erfarenhet av arbete med CNC-fräs och / eller andra digitalt styrda metoder
 • god samarbetsförmåga samt god organisatorisk och administrativ förmåga

Därutöver är det meriterande med:

 • erfarenhet av prototyparbete i olika material
 • erfarenhet av 3D-programmet Rhinoceros 3D eller motsvarande programvara

Högskolepedagogisk utbildning

För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.

Kontakt

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Jonas Ahnmé, 0709 703 514, jonas.ahnme@konstfack.se. För frågor om anställningsvillkor eller anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR-handläggare Catrin Idre, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås via Konstfacks växel, 08-450 41 00.

Ansökan och urval

Ansökan ska innehålla:
Intervjuer är planerade till vecka 35.

Ansökan sker via Konstfacks hemsida - Lediga anställningar. Klicka på ”Ansök” på längst ner i annonsen för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2024/VO2P/51 senast den 14 augusti 2024.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat