arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i finansiell styrning av fastighets- och finansföretag

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  29 april

Om jobbet

Ämnesområde
Finansiell styrning av fastighets- och finansföretag.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar företagsekonomi, särskilt investeringskalkyler, företagsekonomiska beräkningar och analyser; samt fastighetsföretags relationer till finanssektorn. Detta inkluderar information för olika typer av intern ekonomistyrning och extern rapportering av företagets verksamhet.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning i kurser på grundnivå med fokus på finansiell styrning inom fastighets- och finansområdet samt kreditbedömning med fokus på såväl kommersiella fastigheter som på bostadssektorn. Handledning av examensarbeten på kandidatnivå, pedagogiskt utvecklingsarbete samt vissa fakultetsuppdrag, t ex deltagande i ledningsarbete avseende utbildning, kan ingå. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- administrativ skicklighet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- minst fyra års yrkeserfarenhet utanför högskolan. 

Det är även av betydelse att den sökande har

- högskolepedagogisk utbildning.
- skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837

Om anställningen 
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning