arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i jazzdans med uppdrag som programansvarig

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där vi genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang.  Anställningen är placerad på en av våra nya institutioner där ämnet danspedagogik ingår.

Läs mer om SKH:s utbildningar här:https://www.uniarts.se/ 

Välkommen att söka anställning som adjunkt i jazzdans med uppdrag som programansvarig

Vi söker dig som vill arbeta som programansvarig för kandidatprogrammet i danspedagogik, vilket inkluderar arbete med administation, stategiskt arbete och utveckling av programmet. Ditt arbete kommer också innebära utveckling av befintliga och nya kurser och program, kursadministration samt medverkan i institutionens utvecklingsarbete och samverkan både internt och externt. Uppdraget inkluderar undervisning och handledning av studenter inom jazzdans, att följa de enskilda studenternas konstnärliga utveckling samt administration av utbildning på samtliga nivåer inom danspedagogik. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Arbetsuppgifter 

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

 • Leder, planerar och utvecklar studenternas utbildning i första hand på kandidatprogrammet i danspedagogik. Det gör du t.ex. gällande att skapa överblick över programmets kurser och utbildningskvalitet och kopplat till budget och bemanning av undervisningen inom programmet.
 • Utvecklar programmets kurser såväl pedagogiskt som konstnärligt i samarbete med ämneschef och kollegiet med målet att bedriva studentcentrerat lärande där studenter aktivt deltar och påverkar sina studier och studiemiljö samt i relation till normkritik och intersektionalitet.
 • Undervisar studenter i jazzdans och konstnärliga processer.
 • Handleder och examinerar studenter i konstnärligt och pedagogiskt arbete.
 • Aktivt medverkar till utveckling inom danspedagogik och jazzdans och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.
 • Arbetar med studentärenden gällande t.ex. tillgodoräknanden och särskilt pedagogiskt stöd.
Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet


Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk och konstnärlig skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå. Läs mer om behörighet här på vår webbplats:https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet/

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda och samordna utbildningsfrågor inom högre utbildning.
 • Dokumenterad erfarenhet av strukturellt och innehållsligt förändringsarbete.
 • Dokumenterad visad pedagogisk och konstnärlig skicklighet inom jazzdans.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i jazzdans med hög konstnärlig nivå med olika målgrupper.
 • Dokumenterad erfarenhet av administration och undervisning inom danspedagogisk högskoleutbildning.
 • Förmåga att beskriva sin undervisning, sin pedagogiska grundsyn och progressionsprocesser i jazzdans med fokus på normmedvetenhet och ett konstnärligt forskande förhållningssätt.
 • Dokumenterad erfarenhet av konstnärligt sceniskt arbete inom jazzdans.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande är:

 • Dokumenterad erfarenhet av bredd och arbete med undervisning mot olika målgrupper, exempelvis yrkesutbildning, gymnasieskola och frivillig verksamhet.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning.
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper däribland samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, öppenhet och lyhördhet. Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 90 procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år. Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms konstnärliga högskola vill tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten. SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2023/761/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/personalorganisationer/

Välkommen med din ansökan senast 2023-12-08! 

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Lön

Individuell månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning Ej specificerat