arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i konsthantverk med inriktning mot keramik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Inom institutionen KHV, där anställningen som adjunkt är placerad, bedrivs tre treåriga kandidatprogram (Keramik och glas, Smycke och corpus och Textil), det tvååriga mastersprogrammet CRAFT! samt den fristående ettåriga kursen Research Lab. På institutionen för konsthantverk arbetar vi med konsthantverket i dialog med omgivande samhället, kritiska perspektiv och forskning.

Anställningen som adjunkt i konsthantverk med inriktning mot keramik undervisar främst i kurser på kandidatprogrammet men handleder studenter på alla nivåer, både praktiskt och konstnärligt.

I våra utbildningar erbjuder vi en bredd av praktiker och metoder, där studenterna har tillgång till välutrustade verkstäder och undervisning ledd av lärare med hög konstnärlig kompetens. Vi vill ge våra studenter verktyg att genom materialkunskap, tekniker och konstnärlig gestaltning kunna bidra till ett hållbart samhälle där keramik har en självklar plats.

Som anställd hos oss får du arbeta i en kreativ miljö med vetgiriga studenter och ambitiösa kollegor, ta del av den senaste forskningen inom våra områden samt stor möjlighet att påverka våra ämnens utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Verkstadsansvar för keramikverkstäderna.
 • Handleda studenter på alla nivåer.
 • Kursansvar, planering, undervisning och examination på kandidatprogrammet keramik och glas.
 • Delat ansvar som miljöansvarig i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket bland annat innebär registrering/uppdatering av kemikalier, skyddsrond och rapportering.
 • Tillsammans med kollegor ansvara för pedagogik- och ämnesutveckling inom keramik och glas.
 • Aktivt delta i institutionens arbete.
 • Delta i Konstfacks övergripande arbete, som t ex att vara ledamot/suppleant i beslutande organ eller representant i olika arbetsgrupper.
I arbetsuppgifterna ingår även administration och tid för utveckling/kompetensutveckling samt möjlighet att ansöka om forskningstid i tjänst.

Anställningen

Anställningen omfattar 60% av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Önskat tillträde 15 februari 2024.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskole­förordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömnings­grunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.

Behörighetskrav för den här anställningen:

 • Examen från konstnärlig högskoleutbildning.
 • En aktiv konstnärlig verksamhet inom ämnesområdet.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet.
 • Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk.
 • Goda språkfärdigheter i engelska.
Bedömningsgrunder för den här anställningen (med lika vikt):
 • God pedagogisk förmåga.
 • Goda ämnesteoretiska och praktiska kunskaper inom keramik.
 • God kännedom om aktuell utveckling inom ämnesområdet.
 • Förståelse för praktiknära forskning inom ämnesområdet.
 • Erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegor.
 • Erfarenhet av handledning av studenter på högskolenivå eller annan likvärdig erfarenhet.
 • Förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog om kritiska perspektiv samt hållbarhet i utbildningen.
 • God organisatorisk och administrativ förmåga.
 • God samarbetsförmåga.

Högskolepedagogisk utbildning

För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.

Kontakt

Kontakta prefekt Sara Isaksson From, tfn 073-650 2223 om du vill veta mer om arbetet som adjunkt. Om du har frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen, mejla till HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 4100.

Ansökan

Ansökan ska innehålla
 • CV,
 • personligt brev,
 • examensbevis och kopior på andra relevanta betyg och intyg som styrker meriter i ansökan,
 • kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet (max 2 sidor),
 • kortfattad redogörelse för dina idéer och visioner om ämnesområdet, ämnesinnehåll och forskning/konstnärligt utvecklingsarbete,
 • kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet med undervisningserfarenhet specificerad i tid och omfattning,
 • kortfattad redogörelse om dina visioner om pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • en förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st.)
Vi kommer att be om referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till intervju.

Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på Ansök för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2023/VO2P/111 senast den 6 december 2023.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid Deltid