arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i konsthantverk med inriktning mot smycke

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering.

Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Inom institutionen KHV, där anställningen som adjunkt är placerad, bedrivs tre treåriga kandidatprogram (Keramik och glas, Smycke och corpus och Textil), det tvååriga mastersprogrammet CRAFT! samt den fristående ettåriga kursen Research Lab. På institutionen för konsthantverk arbetar vi med konsthantverket i dialog med omgivande samhället, kritiska perspektiv och forskning.

Anställningen som adjunkt i konsthantverk med inriktning mot smycke undervisar främst i kurser på kandidatprogrammet med särskilt fokus på smyckestekniker, men handleder studenter på alla nivåer, både praktiskt och konstnärligt.

I våra utbildningar erbjuder vi en bredd av praktiker och metoder, där studenterna har tillgång till välutrustade verkstäder och undervisning ledd av lärare med hög konstnärlig kompetens. Vi vill ge våra studenter verktyg att genom materialkunskap, tekniker och konstnärlig gestaltning kunna bidra till ett hållbart samhälle där smycke och corpus har en självklar plats.

Som anställd hos oss får du arbeta i en kreativ miljö med vetgiriga studenter och ambitiösa kollegor, ta del av den senaste forskningen inom våra områden samt stor möjlighet att påverka våra ämnens utveckling.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Handleda studenter på alla nivåer
 • Kursansvar, planering, undervisning och examination på kandidatprogrammet Smycke och corpus
 • Delat ansvar som miljöansvarig i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Särskilt ansvar för hantering, registrering, uppdatering av kemikalier
 • Tillsammans med kollegor och i nära dialog med programansvarig lektor ansvara för planering samt pedagogik- och ämnesutveckling inom ämnena smycke och corpus
 • Aktivt delta i institutionens arbete
 • Delta i Konstfacks övergripande arbete, som t ex att vara ledamot/suppleant i beslutande organ eller representant i olika arbetsgrupper
I arbetsuppgifterna ingår även administration och tid för utveckling/kompetensutveckling samt möjlighet att ansöka om forskningstid i tjänst.

Anställningen
Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Önskat tillträde så snart som möjligt men senast 1 augusti 2024.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskole­förordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömnings­grunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.

Behörighetskrav för den här anställningen:
 • Examen från konstnärlig högskoleutbildning
 • En aktiv konstnärlig verksamhet inom ämnesområdet
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet
 • Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk
 • Goda språkfärdigheter i engelska
Bedömningsgrunder för den här anställningen (med lika vikt):
 • God pedagogisk förmåga
 • Goda ämnesteoretiska och praktiska kunskaper inom smycke
 • God kännedom om aktuell utveckling inom ämnesområdet
 • Förståelse för praktiknära forskning inom konsthantverk
 • Erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegor
 • Erfarenhet av verkstadsansvar
 • Erfarenhet av handledning av studenter på högskolenivå eller annan likvärdig erfarenhet
 • Förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog om kritiska perspektiv samt hållbarhet i utbildningen
 • God organisatorisk och administrativ förmåga
 • God samarbetsförmåga

Högskolepedagogisk utbildning

För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.

Kontakt
Kontakta prefekt Sara Isaksson From, tfn 073-650 2223 om du vill veta mer om arbetet som adjunkt. Om du har frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen, mejla till helena.lundquist @konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 4100.

Ansökan
Ansökan ska innehålla
 • CV,
 • personligt brev,
 • examensbevis och kopior på andra relevanta betyg och intyg som styrker meriter i ansökan,
 • kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet (max 2 sidor),
 • kortfattad redogörelse för dina idéer och visioner om ämnesområdet, ämnesinnehåll och forskning/konstnärligt utvecklingsarbete,
 • kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet med undervisningserfarenhet specificerad i tid och omfattning,
 • kortfattad redogörelse om dina visioner om pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • en förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st.).
Vi kommer att be om referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till intervju.

Du ansvarar för att din ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer KF2024/VO2P/39 senast den 7 juni. Klicka på Ansök för att registrera din ansökan.

Lön

. .

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

. 50%