arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i mark- och fastighetsjuridik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Ämnesområde
Mark- och fastighetsjuridik.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet omfattar utformning av fastigheter och fastighetssystem samt därmed sammanhängande markanvändnings- och bebyggelsestrukturer. Det handlar om samhällets krav på rationella och lämpligt utformade fastigheter och andra markbaserade rättighetssystem samt metoder för att förändra fastighetsindelningen och rättighetssystemen. Detta inkluderar frågor rörande fastighetsregistrering och fastighetsinformation.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning på grundnivå inom ämnesområdet. Det innefattar utveckling av befintliga och nya kurser. Adjunkten förväntas även handleda examensarbeten på grundnivå inom ämnesområdet. Vissa administrativa uppgifter ingår. Adjunkten förväntas kunna undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- förmåga att undervisa på svenska.

 Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- högskolepedagogisk utbildning.
- yrkeserfarenhet utanför högskolan.

 Det är även av betydelse att den sökande har

- administrativ skicklighet.
- skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Om anställningen är placerad i säkerhetsklass, krävs en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) för att bli behörig. Information om tjänsten är placerad i säkerhetsklass ges i samband med rekryteringsprocessen.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning