arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i pedagogik, inriktning skolledarskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  19 december

Om jobbet

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2023-12-19.

Ämne/ämnesbeskrivning
Pedagogik är ett ämne som studerar frågor kring utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling och professionshandledning inom Rekryteringsutbildning för blivande rektorer, Rektorsprogrammet samt andra fortbildningar för skolledare. Även undervisning inom institutionens kursutbud inom lärarprogrammen kan förekomma.  Sökande ska vara beredd på att delta i undervisning som till stor del genomförs på internat och riktar sig till lärare/skolledare från förskola till vuxenutbildning. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

I arbetet som adjunkt ingår även att medverka i den kontinuerliga utvecklingen av rekryteringsutbildningen, rektorsprogrammet och andra fortbildningskurser tillsammans med övriga lärarlaget.

Till en adjunkts uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Arbetsuppgifterna förutsätter yrkeserfarenhet som rektor inom grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som avlagt dels lärarexamen, dels en masterexamen i pedagogik eller motsvarande samt har visat pedagogisk skicklighet. Yrkeserfarenhet som rektor är ett krav.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av kursansvar, inklusive att leda undervisning, administrera och examinera samt utforma innehåll och upplägg i utbildningar.

Vid tillsättningen läggs stor vikt vid dokumenterad erfarenhet av internatbaserad undervisning inom skolledarutbildning såsom rektorsprogrammet

Stor vikt fästs vid erfarenhet av undervisning av professionellt verksamma i ledningsposition

Stor vikt fästs vid god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor liksom förmågan att driva frågor på egen hand.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Anställningen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Studierektor för uppdragsverksamheten, Helena Rehn tfn 08-120 765 42, helena.rehn@edu.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kay Artle, tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat