arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt på konst. grund arkitektur, inriktning hållbar stadsbyggnad (40%)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Ämnesområde
Arkitektur med inriktning mot hållbar stadsbyggnad.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar dels kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön, särskilt byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang. Ämnet inbegriper en fördjupning i hållbar stadsbyggnad avseende kunskapsområdets begrepp och teorier, samt analys och gestaltning av stadsbyggnadsprojekt på både översiktlig och mer detaljerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar huvudsakligen arbete som lärare i de kurser som ges i arkitekturprojekt inom utbildning på grundnivå eller avancerad nivå i arkitektutbildningen eller inom masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. I arbetsuppgifterna ingår planering och utveckling av kurser, undervisning, kursadministration, pedagogisk utveckling samt samverkan inom KTH och med det omgivande samhället. Anställningens omfattning är deltid 40%. Undervisning på grundnivå bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt inom konstnärlig verksamhet är den som har

- avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
- konstnärlig yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.6. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- konstnärlig förståelse för arkitekturområdet i dess helhet med fördjupning i hållbar stadsbyggnad
- konstnärlig skicklighet av relevans för anställningens innehåll visad genom arkitektoniska gestaltningsprojekt i urban skala.
- dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- god förmåga att kommunicera kring arkitektonisk gestaltning och stadsbyggnadsfrågor i professionella och pedagogiska sammanhang.
- medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, publikationer, tävlingar och symposier, exempelvis med arkitektoniska gestaltningsprojekt eller konstnärliga forsknings och utvecklingsprojekt.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet och erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning och arkitekturprojektkurser specifikt. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- digital kompetens med relevans för ämnesområdet.
- yrkeserfarenhet utanför högskolan.
- samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

- högskolepedagogisk utbildning.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
- administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837

Övrigt

Detta är en anställning på konstnärlig grund enligt Högskoleförordningen under 3 år med möjlighet till förlängning i upp till 10 år.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

40 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till