arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Amanuenser i Datavetenskap inriktning systemutvecklare

 • Yrkesroll

  Lärarassistent

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker    
Amanuenser i Datavetenskap vid Fakulteten för teknik och samhälle    

Innehåll och arbetsuppgifter    
Vi söker amanuenser till kandidatprogrammet systemutvecklare.

Arbetsuppgifter:

 • Medverka i undervisning och planering av utbildning i någon av följande kurser: DA339A, DA211A, DA297A, DA488A och DA109A.
 • Som programamanuens anordna sociala aktiviteter för programmet.
Vi söker flera amanuenser. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på anställningen.

Behörighet    
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (Högskoleförordningen 5 kap 10 §). 

Utöver den formella kompetensen ska universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.  

För denna anställning krävs specifikt:    
 • Att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Malmö universitet.
 • Förmåga att tala, läsa och skriva svenska.
 • Någon eller några avföljande kurser avklarade
• DA339A Objektorienterad programmering. Kompetenser som efterfrågas är god förmåga gällande objektorienterad programmering i Java inklusive GUI i Swing/AWT, god förmåga gällande objektorienterad analys och design samt UML (aktivitetsdiagram, klassdiagram, sekvensdiagram), bra förmåga att interagera med och att hjälpa studenter förstå problem de har när de programmerar eller designar kod.
 • DA211A Introduktion till studier i Datavetenskap. Efterfrågad kompetens rör förmåga att kunna ta isär och sätta ihop en dator och förmåga att förklara datorns olika delar vid Under huven workshoppen. För att arbeta med att göra preliminära bedömningar av skriftliga arbeten på kursen krävs god kunskap och förmåga när det gäller akademisk skrivande.
 • DA297A Databasteknik. Kompetenser som efterfrågas är kunskaper om PostgreSQL och design av databaser för handledning vid databasteoriövningar.
 • DA488A Systemprogramvara. Arbetsuppgifterna innebär att du tillsammans med lärare driver kursens laborationer.
 • DA109A Webbtjänster. Arbetsuppgifterna innebär att du tillsammans med lärare driver kursens laborationer, stöttar studenterna i deras projekt och bedömer studenternas uppsatser. Kompetens som efterfrågas är utöver god teknisk förståelse för ämnet även en god förståelse för de teoretiska aspekterna av kursen, samt har god förmåga att uttrycka dig i skrift. 
Särskilt meriterande för denna anställning:    
 • Erfarenhet av att undervisa i olika kurser i datavetenskap på Malmö universitet.
 • Erfarenhet att ge skriftlig återkoppling till studenter.
Fakultet, institution och forskningsmiljö    
Fakultet

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap vid de två institutionerna för datavetenskap och medieteknik samt materialvetenskap och tillämpad matematik. Fakulteten samverkar med företag och andra organisationer i syfte att höja kompetensnivån, skapa nya produkter, utveckla verksamheter och ge studenterna tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Våra forskningssamarbeten och medarbetare från ett stort antal länder ger verksamheten en internationell prägel. Mer information om fakulteten finns här.  

Institution


Institutionen för datavetenskap och medieteknik erbjuder forskningsanknutna utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningen vid institutionen bedrivs inom datavetenskap, informationssystem, programvaruteknik och medieteknik. Några av de områden vi intresserar oss för inom forskning och utbildning är artificiell intelligens, digitala medier, e-hälsa, Internet of Things och spelutveckling. Vid institutionen finns drygt 80 lärare och doktorander och verksamheten är indelad i tre enheter som har varsin enhetschef. Mer information om institutionen finns här.

Upplysningar    
Prefekt Bahtijar Vogel, bahtijar.vogel@mau.se

HR-ansvarig Magdalena Brossing, magdalena.brossing@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.     

Ansökan    
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-08-11. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.    

Ansökan skall innehålla: 
 • Meritförteckning 
 • Relevanta betyg och intyg 
 • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 
• Redogör även för vilka kurser (se ovan) som du skulle vilja arbeta med samt vilken typ av arbetsuppgifter du skulle föredra. Arbetsuppgifter som förekommer är labbassistent för att stötta andra studenters lärande, ansvarig för att anordna sociala aktiviteter, handledning i Under huven workshop, arbete med preliminära bedömningar av skriftliga arbeten och databasövningar. 

Övrigt    
Anställningen är 1-50% av en heltidstjänst och är tidsbegränsad från 2024-08-26 till och med 2025-01-31.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.    

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.    

Tillträde    
2024-08-26

Fackliga företrädare    
SACO-S Mats Syde, mats.syde@mau.se

OFR/ST Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se     

     

Välkommen med din ansökan!

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat