arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Amanuenser inom läkarprogrammet i relevant ämne

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 augusti

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Amanuenser inom läkarprogrammet i relevant ämne
Ref PAR 2023/946
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Med 1 700 anställda och en omsättning på 2,3 miljarder kronor är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vi bedriver forskning och utbildning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, och flera av våra utbildningsprogram hör till landets mest populära. Under vårt tak rör sig allt från unga studenter till internationellt ledande forskare, alltid i nära samverkan med Västra Götalandsregionen, Folktandvården och näringslivet.
Arbetsuppgifter
Sahlgrenska akademin driver ett amanuensprogram för läkarstudenter. Syftet är att öka forskningsintresset hos studenter på läkarprogrammet och öka rekryteringen av dessa studenter till forskarutbildningen. I amanuensernas arbetsuppgifter ingår arbete inom ett forskningsprojekt vid en institution, undervisande uppgifter samt deltagande i kurser och seminarier inom ramen för amanuensprogrammet.

Beroende på forskningsprojektets inriktning kommer anställningen som amanuens att organisatoriskt vara placerad vid institutionen för biomedicin, institutionen för kliniska vetenskaper, institutionen för medicin eller institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Antal anställningar vid respektive institution avgörs utifrån beslutade forskningsprojekt.
Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år. Anställningen vänder sig till dig som inte redan är disputerad eller är antagen till forskarutbildning.

För anställning som amanuens ska den sökande vara antagen till läkarprogrammet vid Göteborgs universitet och bedriva studier på någon av terminerna 1-7 vid ansökningstillfället.
Bedömningsgrund
Tidigare forskningserfarenhet och erfarenhet av undervisning. Även erfarenhet av förtroendeuppdrag och tidigare ansökan till amanuensprogrammet är meriterande samt goda studieresultat på läkarprogrammet. De sökande bedöms och graderas av en oberoende bedömningskommitté bestående forskare från vardera fyra berörda institutionerna vid Sahlgrenska akademin (Biomedicin, Medicin, Kliniska vetenskaper, Neurovetenskap och fysiologi).
Anställning
Anställningen är en visstidsanställning på 25 % av heltid i upp till ett år med placering vid institutionen för biomedicin, institutionen för kliniska vetenskaper, institutionen för medicin eller institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträdesdatum för anställningen är 1 januari 2024.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta någon av studierektorerna för amanuensprogrammet, Daniel Giglio, 031-3421606, daniel.giglio@pharm.gu.se eller Åsa Torinsson Naluai, 031-786 6232, asa@genomics.sahlgrenska.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Personligt brev och CV bör tillsammans inte omfatta mer än fyra sidor. I bifogat CV anges tidigare forskningsrelaterade uppsatser och vetenskapliga publikationer. Obs! Dessa ska inte skickas med som bilaga men kan efterfrågas vid senare tillfälle av bedömningskommittén
Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-09-25

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön