arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Amanuenser som SI-ledare vid Statsvetenskapliga institutionen

 • Yrkesroll

  Lärarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  26 juli

Om jobbet

Är du Statsvetenskapliga institutionens nästa SI-ledare?

Statsvetenskapliga institutionen söker nu flera SI-ledare (Samverkans-Inlärning) till höstterminen 2024.

Vi söker erfarna studenter som läst våra ämnen och som vill jobba några timmar per vecka med att hjälpa andra studenter på kurser som de själva redan har läst. 

SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en mycket framgångsrik pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bland annat de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa. 

Beskrivning av arbetsplatsen


Som SI-ledare i statsvetenskap alternativt freds- och konfliktvetenskap är du anställd som amanuens på Statsvetenskapliga institutionen och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS. Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på institutionen, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.

Mer information på Statsvetenskapliga institutionens hemsida

Bli ledare för SI-PASS vid Lunds universitet

Arbetsuppgifter


Som SI-ledare kommer du att regelbundet (i genomsnitt 1 gång/vecka) ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik. Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets begrepp och frågeställningar och tillsammans komma fram till svar och lösningar. Studenterna lär sig att se varandra som läranderesurs och tränas i kollaborativt lärande.

SI-ledaren har som uppgift att leda studenterna och strukturera SI-passen. SI-ledaren ska inte undervisa eller presentera något, utan gruppen ska tillsammans bearbeta kursinnehållet som redan presenterats av lärarna. SI-ledaren agerar som stöd och bollplank i denna process.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar mer specifikt:

I genomsnitt 1 gång/vecka förbereda och leda ett SI-pass i statsvetenskap alternativt freds- och konfliktvetenskap
Registrera och rapportera närvaro efter varje SI-pass
Skriva en sammanfattning efter varje SI-pass
Schemalägga dina egna SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration
Delta i SI-handledning när denna erbjuds
Arkivering och andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma
Uppsatsmentorskap kan förekomma
Behörighetskrav

För att kunna anställas som amanuens måste du enligt 5 kap 10 § i Högskoleförordningen vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Examen får ej vara uttagen.

Kvalifikationer


Krav för anställningen är:

Du ska vara antagen till en utbildning inom Lunds universitet
Du ska ha deltagit i SI-pass som student
Du ska ligga i fas med dina studier
Du ska relativt nyligen ha läst och blivit godkänd på grundkursen i statsvetenskap alternativt freds- och konfliktvetenskap
Du ska vara ansvarstagande, flexibel och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning. Denna erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan alltså söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Utöver detta läggs mycket stor vikt vid personlig lämplighet. 

Det är meriterande om:


Du har varit SI-ledare vid statsvetenskapliga institutionen under våren 2024
Du har ledarskapserfarenhet (inom till exempel idrott, scoutrörelsen eller liknande)
Du har lätt för att samarbeta med andra
Du kan arbeta självständigt
Du är intresserad av pedagogik, gruppdynamik och ledarskap
Du har blivit rekommenderad av din SI-ledare eller en lärare
Du har goda studieresultat
Du studerar på mastersnivå
Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2024–08–26 till 2024–12–13 och avser omfattning 10 procent. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8–12 §§, ej LAS-grundande. I anställningen ingår semester som i samråd planeras ut inom anställningen.

Så här söker du


Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att vara SI-ledare och på vilket sätt du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna och godkänd på kursen som du vill vara SI-ledare på (ange tydligt i din ansökan vilket ämne som du vill bli SI-ledare i). Ansökan bör även innehålla en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). De högst rankade sökande kallas eventuellt till intervju.

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.

Läs mer på Lunds universitets webbsida ”Jobba hos oss”

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla professionella kontakter med såväl institutionen som andra SI-ledare och med studentgruppen. Erfarenheten visar att före detta SI-ledare är eftertraktade i yrkeslivet.

Välkommen med din ansökan!
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

10 %. Tillträde: 26 augusti 2024 Visstidsanställning till