arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Analytiker till Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) vid Försvarsmakten

 • Yrkesroll

  Säkerhetsanalytiker, IT

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?

Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Det är av vikt att digitaliseringens möjligheter tillvaratas samtidigt som risker hanteras. När en mängd samhällsområden digitaliseras blir dessa risker också en alltmer central fråga i det nationella försvaret. Hotaktörer får mer avancerade metoder att angripa Sverige och svenska intressen. Av den anledningen är skyddet av kritisk infrastruktur, såväl fysisk som digital, av stor betydelse.

Vi söker dig som trivs med att arbeta och lösa uppgifter tillsammans med andra i en emellanåt intensiv kontext under ständig utveckling. Det är avgörande att du gillar att bidra till det gemensamma målet och sätter laget före jaget.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Inom Cybersäkerhetscentret arbetar Försvarsmakten med i huvudsak följande uppgifter:

· koordinera arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter

· förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker

· tillhandahålla en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet

Som analytiker bidrar du till att stödja i dessa uppgifter och att företräda Försvarsmakten som myndighet. Du tar även ansvar och medverkar tillsammans med övriga deltagande myndigheter till att metodutveckla centrets processer.

Kontakter sker såväl externt med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) som med andra myndigheter och internt inom Försvarsmakten

Kvalifikationer

· Du har en akademisk utbildning inom informationsteknologi alternativt inom statskunskap med inriktning på krishantering och säkerhet, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

· Minst 3 års relevant och dokumenterad yrkeserfarenhet inom nämnda utbildningsområden

· Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på så väl svenska som på engelska

Meriterande
· Erfarenhet av arbete med motsvarande uppgifter från Försvarsmakten eller annan myndighet

· Fördjupad kunskap inom säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddsförordningen

· Erfarenheter av arbete med omvärldsbevakning inom området

Personliga egenskaper

Arbetet med att utveckla cybersäkerhetsområdet ställer krav på god pedagogisk förmåga att kommunicera och lära ut komplexa frågor såväl till nära kollegor som till medarbetare på övriga myndigheter. Du hanterar periodvis hög arbetsbelastning och snäva tidsförhållanden. Vi ser därför att:

· Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare

· Du har förmåga att uttrycka dina åsikter, är tydlig och kommunikativ samt har hög förmåga att självständigt driva frågor

· Du är van vid och trivs med växlande tempo och korta tidsförhållande

Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Fackliga Företrädare:

OFR/O HKV Arne Nilsson

SACO HKV Camilla Robertsson


SEKO HKV SEKO HKV Lise-Lotte (Lotta) Larsson

Officersförbundet, OFR/S Kjell Tetzlaff

Ovanstående kontaktpersoner nås på telefon 08-788 75 00

Övrigt

Som Försvarsmaktsanställd bidrar du till Sveriges cyberförsvar. Försvarsmakten har unika uppgifter och mandat med förmåga till att genomföra cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot mot skyddet av svenska intressen.

Tjänsten är heltidsanställning i Försvarsmakten, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tillträde efter överenskommelse. Arbetsort är Stockholm/Solna.För upplysningar om tjänsten kontakta Försvarsmaktens platschef för NCSC Andreas Grönkvist 0721-74 55 95.

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-11. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt löneanspråk.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Individuellt

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat