arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Anställning av en postdoktor i cancerforskning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som postdoktor i cancerforskning vid medicinska fakulteten.

Anställningen finansieras med medel ur Sonja Engströms stiftelse för medicinsk forskning (91048), fröken Lisa Erikssons minnesstiftelse (91054) och Henning och Gösta Ankarstrands stiftelse (91106). Anställningen kommer att placeras vid en institution inom medicinska fakulteten.

Arbetsuppgifter

Egen forskning.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen bör ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter, eller klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom cancerforskning, i första hand med avseende på förebyggande hälso- och sjukvård. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.

Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer de sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till att utveckla verksamheten.

Ansökan

Ansökan bör innehålla följande:

- Ett personligt brev
- Aktuellt CV
- Förteckning över den sökandes publikationer
- Lista över erhållna forskningsanslag
- Bevis på erhållen doktorsexamen
- Beskrivning av den sökandes forskningsprojekt
- Genomförandeplan
- Intyg från prefekt att berörd institution vid medicinska fakulteten är beredd att ta emot den sökande

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, två år. Omfattningen är 100%. Tillträde normalt inom sex månader. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus, professor Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, eller biträdande kanslichef Martin Wahlén, 018-471 18 81.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 2 oktober 2023. UFV-PA 2023/2992.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Normalt inom sex månader Visstidsanställning till