arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Anställning av en postdoktor i klinisk forskning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

Tidsbegränsad anställning 100 % på två år.

Anställningen kan kombineras med parallellt kliniskt arbete, omfattningen reduceras i så fall med motsvarande det kliniska arbetets omfattning. Anställningens längd förblir dock oförändrad. Om särskilda skäl föreligger kan anställningen förlängas. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga tre år.

Anställningen finansieras med medel ur Astrid Karlssons stiftelse (91448) och Lily och Ragnar Åkerhams stiftelse (91276). Anställningen kommer att placeras vid en institution inom medicinska fakulteten.

Arbetsuppgifter

Egen forskning.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen bör ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om särskilda skäl föreligger kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter, eller klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom klinisk forskning, i första hand forskning rörande astma- och allergisjukdomar. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse.

Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer de sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till att utveckla verksamheten.

Ansökan 
Ansökan bör innehålla följande: Ett personligt brev; aktuellt CV; förteckning över den sökandes publikationer; lista över erhållna forskningsanslag; bevis på erhållen doktorsexamen; beskrivning av den sökandes forskningsprojekt; genomförandeplan; intyg från prefekt att berörd institution vid medicinska fakulteten är beredd att ta emot den sökande.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Se dock ovan. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse, dock inom sex månader. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus professor Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, eller biträdande kanslichef Martin Wahlén, 018-471 18 81.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 2 september 2024. UFV-PA 2024/2121.                                                                                                                                                           

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till