arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arbetsmiljösamordnare, Rikshemvärnsstaben

 • Yrkesroll

  Arbetsmiljöingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Rollen som Arbetsmiljösamordnare för stridskraften Hemvärnet innebär en bred, varierad, sammanhållande och samverkande roll i en organisation i förändring och tillväxt. I rollen som arbetsmiljösamordnare ingår även samordning av stridskraftens arbete med jämlikhet, jämställdhet, samt värdegrundsarbete. Välkommen med din ansökan!

Stridskraften Hemvärnet


Stridskraften Hemvärnet är en del av Försvarsmakten och utgör nästan hälften av personalen i Försvarsmakten och finns över hela Sverige. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen samt utveckla stridskraften.

Om enheten


HR-sektionen består av nio medarbetare med HR-chef, personalchef, HR-generalister vilka arbetar dels internt mot Rikshemvärnsstaben (RHS), dels externt mot stridskraften. Avdelningen arbetar strategiskt, operativt, taktiskt och konsultativt inom hela HR-området med frågor som personalförsörjning, personalutveckling, ersättningsfrågor, m.m. och är ett chefsstöd inom HR-området till både RHS och stridskraftens (SK) chefer.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Rollen som arbetsmiljösamordnare är ny och innebär att du arbetar brett inom hela arbetsmiljöområdet. Du är funktionsansvarig för Rikshemvärnsstabens arbetsmiljöarbete och sammanhållande för stridskraftens arbete med arbetsmiljö. Du samverkar med Högkvarterets arbetsmiljösektion, stridskraftens huvudskyddsombud, skyddsombud, funktionsföreträdare, arbetsmiljöhandläggare och företagshälsovård. Du samordnar, planerar och utvecklar stridskraftens systematiska arbetsmiljöarbete och följer upp arbetsmiljörisker. Du kommer också att arbeta med avvikelsehantering och utformning av rutiner för lokala styrdokument avseende arbetsmiljö. Du verkar som konsultativt stöd till RHS och SK chefer.

Du är funktionsansvarig för RHS och SK jämställdhets- och jämlikhetsarbete, samt värdegrundsarbete, där du likt ovan samverkar med relevanta partners på Högkvarteret, SK och inom RHS, och samordnar, planerar och utvecklar stridskraftens arbete inom dessa områden. Exempel på arbetsuppgifter är:
 • Leda och samordna SK nätverk inom respektive område
 • Leda och samordna utbildning inom respektive område
 • Sammanhålla och utforma underlag till rapporter och möten inom respektive område inklusive central arbetsmiljökommitté
 • Delta i och leda arbetsmiljökartläggningar, utredningar av olycksfall, tillbud och ohälsa samt handlägga, analysera och utvärdera arbetsskador, olycksfall och tillbud inom SK och RHS.
 • Delta i eller leda utredning kopplat till ovälkommet beteende såsom kränkande särbehandling, trakasserier, och repressalier enligt Försvarsmaktens metod, vilken du kommer utbildas i.
 • Inom värdegrundsarbetet kommer du a. sammanhålla, analysera, presentera och föreslå åtgärdsplaner utifrån resultatet av Försvarsmaktens värdegrundsenkät.
 • Inom jämställdhet- och jämlikhetsarbetet kommer du bl.a. leda införandet av SK metod ”operation soldatvärde”.
 • Hålla dig informerad om verksamhetens regler och regelverk avseende respektive område
Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.

KRAV


Kvalifikationer
 • Relevant högskoleutbildning inom HR/beteendevetenskap eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kvalificerat HR-arbete, med erfarenhet av arbetsmiljö-, jämställdhets-, jämlikhets-, och/eller värdegrundsområdet
 • Relevanta kunskaper avseende lagstiftning kopplat till arbetsmiljö-, jämställdhets-, jämlikhets- och värdegrundsområdet (lagar, förordningar samt övriga författningar)
 • Goda kunskaper i MS Office

Personliga egenskaper


För att både trivas och passa i befattningen söker vi dig som har en god social kompetens, en mycket god förmåga att arbeta självständig och är en stark lagspelare. Du är driven och kan skapa engagemang och intresse för dina arbetsområden. Du har hög integritet, tycker om att ta ansvar och är strukturerad och resultatorienterad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  

MERITERANDE

 • Erfarenhet av konflikthantering och arbetsmiljöutredningar
 • Erfarenhet av att ta fram utbildningsunderlag och genomföra utbildningar
 • Erfarenhet av projektledning

Övrigt


Tillsvidareanställning; möjlighet till tidsbegränsad placering kan diskuteras. 

Upplysning om tjänsten: HR-chef Marie Gunnarsson och personalchef Anders Häggberg,  telefon 08-788 75 00.

Fackliga företrädare:

OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Jörgen Stehn telefon 08-584 540 00  

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.

Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.

Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat