arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef Samling

 • Yrkesroll

  Museichef/Museidirektör

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig som med kunskap, nyfikenhet och värme vill bidra till att utveckla verksamheten framåt.

ARBETSUPPGIFTER

Samlingsavdelningen ansvarar för att vårda, aktivera och utveckla de samlingar som Världskulturmuseerna förvaltar. Samlingarna omfattar cirka en halv miljon föremål, flera specialbibliotek, omfattande fotosamlingar, rörlig bild och arkivhandlingar. Samlingarna rymmer etiska utmaningar, men också närmast obegränsade möjligheter att ge olika perspektiv på global historia och samtid. Som avdelningschef leder du det strategiska arbetet med att utveckla ny kunskap om samlingarna i tät dialog med forskare, experter och olika intressenter inom och utanför myndigheten, nationellt och internationellt. Genom att addera nya frågor, infallsvinklar och uppdaterad forskning vill Världskulturmuseerna presentera fördjupade perspektiv och erbjuda ökad möjlighet till interaktion. I avdelningens uppdrag ingår även att handlägga ärenden rörande återförandefrågor och uppdraget att verka för skyddet av hotade kulturarv samt att kontinuerligt utveckla metoder och processer för effektiv digitisering, digitalisering och tillgängliggörande av samlingen.

Samlingsavdelningen har ca 25 tillsvidareanställda medarbetare samt ett antal visstidsanställda. Två tredjedelar av personalstyrkan är stationerad i Stockholm och övriga i Göteborg.
Som avdelningschef har du övergripande ansvar för hela avdelningens verksamhet inklusive budget-, personal- och delegerat arbetsmiljöansvar. Verksamhetsansvaret innebär att tillsammans med en biträdande avdelningschef leda och utveckla arbetet på ett effektivt sätt utifrån myndighetens uppdrag, övergripande mål och vision. Personalansvaret innebär övergripande ansvar för hela avdelningen och specifikt personalansvar för cirka hälften av avdelningens medarbetare.

I din roll är du direkt underställd myndighetschefen och ingår myndighetens ledningsgrupp samt chefsgrupp. I rollen ingår även medverkan i interna och externa samverkans- och styrgrupper.

KVALIFIKATIONER

Skall-krav, formella
 • Relevant akademisk examen på lägst magister-/masternivå
 • Erfarenhet av kunskapsuppbyggnad kopplad till samlingar av varierad karaktär
 • Chefserfarenhet på strategisk nivå med ansvar för budget, personal, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö
 • Erfarenhet av förändringsledning och/eller att driva verksamhetsutveckling både operativt och strategiskt.
 • God ekonomisk och administrativ förmåga samt erfarenhet av projekt- och processtyrt arbete
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift, på såväl svenska som engelska
Skall-krav, personliga egenskaper
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • Initiativtagande med förmåga att driva aktiviteter och projekt i mål
 • Självkännedom med förmåga att ta och ge feedback
 • Analytisk förmåga
 • Flexibilitet

Meriterande:

• Högre akademisk examen
 • Erfarenhet av samlingsförvaltning
 • Erfarenhet av forskningssamverkan inom olika områden med relevans för myndigheten
 • Erfarenhet av att leda arbete med att digitisering/digitalisering
 • Erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat med extern finansiering och ansökningar
 • Erfarenhet av att arbeta i en internationell kontext
 • Erfarenhet av projektledning i beställarroll
 • Ytterligare språk utöver svenska och engelska
De personliga egenskaperna är en del av skall-kraven då dessa är viktiga för att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa lämpliga vis.

Kompetensbaserad intervju tillämpas. Arbetspsykologiska tester och arbetsprover kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenheter som mycket berikande för verksamheten.

ÖVRIGT

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.

Intervjuer sker i andra halva av augusti. Tjänsten kan komma att vara stationerad antingen i Stockholm eller Göteborg. Ange i din ansökan vilken ort du önskar arbeta ifrån primärt.

OBS: SACO-S har begränsad nåbarhet veckorna 28-31 och nås främst veckorna 26-27 samt 32-33.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.