arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef till Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du leda och utveckla myndighetens arbete med smittskydd och hälsoskydd? Då är du välkommen att söka ett viktigt och utvecklande jobb på vår myndighet.

Vad ska du jobba med?
Som avdelningschef kommer du att strategiskt och operativt leda, driva, företräda, förvalta och utveckla avdelningens uppdrag och dess resurser genom att ansvara för avdelningens verksamhet, budget och arbetsmiljö. Du har det direkta personalansvaret för de enhetschefer som rapporterar till dig samt för avdelningens stab. Din roll innebär att ingå i Folkhälsomyndighetens ledningsgrupp och utöver det direkta ansvaret för avdelningen verka för utveckling av hela myndigheten och våra strategiska mål.

Som chef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen ingår att: vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation, sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls, säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt, skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen, tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag och ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirera och motivera till utveckling.

Vem söker vi?
Krav för anställningen:
 • Akademisk examen inom område relevant för avdelningens ansvarsområde.
 • Flerårig chefserfarenhet inom offentlig sektor, med personal- och budgetansvar.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:

 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda förändring och utveckling av verksamhet, organisation och medarbetare.
 • Dokumenterat goda ledaregenskaper med personliga kompetenser som innefattar integritet, förmåga till helhetssyn och att vara strategisk.
 • Trygg och tydlig i ledarskap, stor integritet och förmåga att inspirera andra till dialog och delaktighet. Mycket bra på att samarbeta och skapa relationer både internt och externt. Ser sammanhang, är proaktiv och strukturerad.
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
 • Bred erfarenhet av arbete med folkhälsofrågor och särskilt sådana som ligger inom avdelningens uppdrag.

Stor vikt läggs vid:

 • Erfarenhet av samverkan med externa aktörer inklusive andra nationella myndigheter inom avdelningens verksamhetsområde eller annat för myndigheten relevant område.
 • Kunskap om hur olika relevanta aktörer nationellt samverkar i folkhälsoarbetet.
 • Erfarenhet av att leda andra chefer.
 • Erfarenhet av något av de verksamhetsområden som avdelningen ansvarar för.

Vikt läggs vid:

 • Erfarenhet av att representera kunskapsorganisation i olika nationella och internationella sammanhang, så som referensgrupper och andra samarbetsformer, inom till exempel EUs olika expertmyndigheter av relevans för folkhälsoarbetet, WHO och FN.
 • Dokumenterad god kompetens i det svenska och engelska språket såväl skriftligt som muntligt.
 • Erfarenhet av arbete i svensk offentlig förvaltning.
 • Disputerad inom/med inriktning mot folkhälsovetenskap, epidemiologi eller annat för verksamheten relevant område.
Vad gör avdelningen?
Avdelningen övervakar smittsamma sjukdomar inklusive covid-19, hanterar utbrott och samordnar det nationella smittskyddsarbetet samt förvaltning av SmiNet. Vi ansvarar även för den nationella samordningen av arbetet mot antibiotikaresistens, SRHR, hiv/STI och beredskapen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot. Vi ansvarar för tillsynsvägledning av miljöbalkens regler om hälsoskydd samt hantering av tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. Vi samordnar och utvecklar myndighetens krisledningsorganisation, funktionen Tjänsteman i Beredskap, och myndighetens planering för civilt försvar. Här ligger även det operativa ansvaret för de nationella beredskapslagren av smittskyddsläkemedel, liksom avtal för vaccinleveranser vid en pandemi.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som avdelningschef med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Placering i Östersund kommer innebära omfattande och frekventa resor till Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tillförordnad HR-chef Jenny Edström via telefonväxel 010-205 20 00

Fackliga företrädare är för SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som avdelningschef hos oss!

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2024-03-03 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00180-2024-2.1.1

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat