arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef Verksamhetsstyrning, verksamhetsområde Trafik

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Verksamhetsområde Trafik på Trafikverket genomför nu en betydande omorganisation för att stärka strategisk styrning och leveranser till kunderna. Med renodlade avdelningar och effektivare samarbete över gränserna fokuserar vi på att möta externa förändringar proaktivt. Vår målsättning är att säkerställa operativ effektivitet och beredskap både nationellt och regionalt, oavsett utmaningar. Vi söker nu sju engagerade och kompetenta avdelningschefer som vill vara med och leda denna utveckling vidare!
Syftet med avdelningen är att skapa en tydlig och effektiv styrning med ett helhetsperspektiv. Genom att samordna kravhantering, utveckling, förvaltningsstyrning och kvalitetsstyrning stärker vi vår strategiska förmåga inom verksamhetsområdet Trafik och skapar en dynamisk och flexibel organisation. Vi säkerställer också en stark intern och extern representation av våra medarbetare, vilket bygger förtroende och synlighet. Dessutom utvecklar vi stödjande system och processer som inte bara kan förvaltas och utvecklas, utan även göras tillgängliga och återanvändas, vilket garanterar långsiktig hållbarhet och effektivitet. Med denna helhetsstrategi optimerar vi vår verksamhet och befäster vår position som en innovativ och ledande aktör inom branschen.

Avdelningschef Verksamhetsstyrning, verksamhetsområde Trafik

Arbetsuppgifter


Avdelningen Verksamhetsstyrning kommer ha uppdraget att hålla ihop arbetet kring analyser, strategier, styrning, verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling inom verksamhetsområdet Trafik. I tjänsten ingår även ansvaret för ekonomistyrning och uppföljning. Denna nybildade avdelning med dessa inbakade funktioner kommer göra så att man får en helhetssyn över verksamhetsområdet Trafiks kravbild och gränssnitt och det kommer bli ett verksamhetsområde som skapar värde för kunder, samhälle och uppdragsgivare.
Den nya inrättade avdelningen kommer ha till uppgift att samla och stärka den strategiska och taktiska/operativa förmågan kring process- och förvaltningsstyrning samt samla och stärka analysförmågan. Avdelningen ansvarar för portföljstyrning och bidrar med stöd, kontroll, beslutshantering och prioriteringar av inkommande initiativ, samt skapar agila team för förvaltning och utveckling.
Som avdelningschef leder, planerar samt följer du upp avdelningens arbete så att denna bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot de satta verksamhetsmålen. I rollen som chef skapar du förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet, där dina medarbetare kan fullgöra sitt uppdrag. Du stödjer och utvecklar dina medarbetare genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. Som chef förväntas du driva förändringar vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete.
Du rapporterar till trafikdirektören och utöver avdelningens arbete har du också en viktig uppgift i avdelningens ledning och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt. I avdelningen ingår 4 enhetschefer, stab och ca 70 medarbetare.

Övrig information


Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Du arbetar nationellt, därför är resor inom Sverige ett naturligt inslag i ditt arbete.
I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av ledningspersoner samt styrelserekrytering. Frågor om tjänsten besvaras av Ulrica Pantzar 070-767 77 75, ulrica.pantzar@poolia.se eller Charlotte Ahlquist 073-506 72 05, charlotte.ahlquist@poolia.se.
Sista ansökningsdag är 2024-08-25. Du kan söka tjänsten via Trafikverkets hemsida alternativt kan du skicka in en intresseanmälan via hemsida: https://pooliaexecutivesearch.teamtailor.com/

Kvalifikationer


Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp/120 p inom ett för uppdraget relevant område. Alternativt så har du annan utbildning i kombination med vad Trafikverket bedömer som för tjänsten relevant erfarenhet
Erfarenhet av utvecklingsstyrning- och förvaltningstyrning, nyttorealisering samt portföljstyrning
goda kunskaper och erfarenhet av ekonomistyrning och avvikelsehantering samt frågor rörande ledningssystemet
erfarenhet av ledningsarbete på strategisk nivå i en större verksamhet med flera års erfarenhet från chefsroll med personalansvar, resultatansvar, prognostisering och uppföljning
aktuell erfarenhet av att leda genom andra chefer
erfarenhet av att driva strategiska utvecklings- och förändringsarbeten
erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete

Det är meriterande om du har

Erfarenhet av kravhantering, både nationellt och internationellt
Kunskap om digitaliering och arkitektur
god förståelse för samverkan med arbetstagarorganisationer
god förståelse för operativ flödesbaserad verksamhet som är aktiv 24/7

För att lyckas i det här uppdraget krävs att du har erfarenhet av arbete med analys och styrningsfrågor och drivs du av att vilja utveckla, förändra och effektivisera. Du är en teamspelare som är trygg i ditt ledarskap och vågar ta ansvar. Du har god analytisk förmåga och är lösningsorienterad. Du är van att arbeta strategiskt men har även förmågan att applicera det i verksamheten.

Ansökan

Vänligen bifoga ditt CV då det ligger till grund för urvalet i den här processen.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% , Provanställning tillämpas