arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande enhetschef – var med och led arbetet vid grundlagsenheten (L6)

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  15 juli

Om jobbet

Grundlagsenheten, Justitiedepartementet
Vill du vara med och leda och utveckla verksamheten samt motivera och entusiasmera medarbetare? Som biträdande enhetschef erbjuder vi dig en spännande roll med mer ansvar och omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Biträdande enhetschefen är enhetschefens ställföreträdare och biträder enhetschefen med att leda enheten och att vara huvudman. I uppdraget ingår att bistå enhetschefen i arbetet med att leda, fördela, samordna och följa upp organisation, verksamhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning på grundlagsenheten. I rollen ingår bland annat att vara ett bollplank till enhetschefen i olika frågor som hänger samman med ledningen av enhetens arbete. I rollen ingår också att ha ett huvudansvar för genomförande av vissa arbetsuppgifter och att fungera som huvudman för delar av den lagstiftning som enheten ansvarar för. I huvudmannarollen ingår bland annat att vägleda medarbetare, kvalitetssäkra underlag och delta i beredningar och möten. Biträdande enhetschefen ska vid behov kunna träda in i enhetschefens ställe.

Enhetschefen har personalansvar för alla medarbetare på enheten. I rollen som huvudman ansvarar den biträdande enhetschefen dock självständigt för att arbetsleda de medarbetare som arbetar med frågor som han eller hon är huvudman för.

Grundlagsenheten ansvarar för lagstiftning som gäller Sveriges grundlagar samt exempelvis förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddslagen. Vidare ansvarar enheten för EU-frågor och andra internationella frågor inom dessa lagstiftningsområden.

Enheten har en bemanning med omkring 17 medarbetare. Som huvudman och biträdande enhetschef får du en unik möjlighet att i händelsernas centrum växla mellan dina olika roller och mål som medarbetare, huvudman, biträdande enhetschef och ersättare för enhetschefen.

Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se

Din bakgrund

Du har en juristexamen och erfarenhet av ansvar som huvudman för lagstiftningsfrågor och annat författningsarbete. Tidigare erfarenhet av arbete med enhetens sakområden är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av förhandlingsarbete i EU.

Dina egenskaper

I rollen som biträdande enhetschef förväntar vi oss att du är genuint intresserad av organisatoriska frågor och ledarskap, och har ett gott omdöme och en god förmåga att leda och motivera kompetenta medarbetare. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är en noggrann och kvalitetsmedveten person med god förmåga att organisera, planera, sätta mål och följa upp arbetet. Rollen som biträdande enhetschef ställer höga krav på din förmåga att hantera och analysera en större mängd information och att kunna växla mellan perspektiv och roller och även under tidspress kunna bedöma vad som är viktigast att prioritera på såväl kort som lång sikt. Du behöver även vara initiativrik, effektiv och lösningsorienterad. 

Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Uppgiften att vara biträdande enhetschef upphör dock i normalfallet vid enhetschefens frånträde.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Om du vill veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta då enhetschefen Mathias Säfsten på 08-405 16 02. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 juli 2024.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat