arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i biofysik med inriktning mot in vivo-mimetisk teknologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  22 mars

Om jobbet

I den 6-åriga SciLifeLab fellow-tjänsten ingår ett generöst startpaket på 18 MSEK, vilket erbjuder goda möjligheter att etablera en oberoende forskargrupp.

Den biträdande lektorn kommer att bli en del av den blomstrande biofysikmiljön vid SciLifeLab i Solna, en plats där forskare inom experimentell och beräkningsbaserad biofysik samarbetar. De delade resurserna, inklusive toppmoderna laboratorier för cellbiologi, avancerade mikroskopifaciliteter och en robust beräkningsinfrastruktur, utgör ett exceptionellt ekosystem som inte bara stödjer banbrytande forskning inom livsvetenskaperna utan också underlättar intellektuella utbyten drivna av omfattande nationella och internationella samarbeten. Den biträdande lektorn kommer att ha flexibilitet att följa sin egen forskningsagenda samtidigt som man samarbetar med en mångsidig och framstående grupp av forskare. Det generösa startpaketet och den dynamiska forskningsmiljön ger en idealisk grund för att etablera en framgångsrik forskningskarriär.

Ämnesområde


Biofysik med inriktning mot in vivo-mimetisk teknologi.  

Ämnesbeskrivning


Ämnesområdet innefattar utveckling och användning av komplexa modellsystem som gör det möjligt att studera biologiska funktioner på multicellulär, cellulär och molekylär nivå under omständigheter som liknar kroppens vävnad eller organ.

Arbetsuppgifter


Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnesområdet. Biträdande lektorn förväntas söka forskningsmedel samt etablera nya samarbeten inom och utanför KTH. Vidare förväntas den biträdande lektorn undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, vilket även innefattar utveckling av befintliga och nya kurser. Det förväntas även att den biträdande lektorn bidrar till handledning av studenter och doktorander inom ämnesområdet. Vissa administrativa uppgifter ingår också. Biträdande lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom fyra år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

administrativ skicklighet.
Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan


Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt


Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till