arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i datadriven evolution och biodiversitet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juli

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Stockholms universitet. Sista ansökningsdag: 2023-10-15.

Till Stockholms universitet för placering vid Institutionen för biokemi och biofysik, Institutionen för ekologi, miljö och botanik eller Zoologiska institutionen söker vi en DDLS Fellow inom datadriven evolution och biodiversitet. 

Datadriven livsvetenskap (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människans hälsa och de globala ekosystemen. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för  datadriven livsvetenskap  (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering (ca 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras, 210 postdoktorer anställas, och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Gruppledarna, DDLS fellows, kommer att rekryteras till de 11 deltagande lärosätena/organisationerna, men blir också del av ett nätverk inom det nationella DDLS-programmet koordinerat av SciLifeLab. DDLS-programmet omfattar fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik, samt smittspridning och infektionsbiologi. För mer information, se www.scilifelab.se/data-driven.

Under år 2022 och 2023 har 20 unga DDLS fellows rekryterats till programmet och vi söker nu ytterligare 19 gruppledare. Varje DDLS fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, avsett att täcka 5 år av egen lön och andra resurser, såsom två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Anställningarna som fellows/gruppledare är tidsbegränsade med möjlighet till befordran och tillsvidareanställning vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen med oss? Ansök nu!

Ämne

Datadriven evolution och biodiversitet

Ämnesbeskrivning

Datadriven evolution och biodiversitet omfattar forskning som drar nytta av de massiva dataströmmarna från tekniker som storskalig genom- och biomsekvensering, kontinuerlig inspelning av video och ljud i naturen, storskalig analys av biologiska prover, och storskalig distansbaserad övervakning av organismer eller livsmiljöer. Ämnet avser forskning inom det breda området evolution och biodiversitet med en stark beräkningsprofil. Det övergripande syftet är att ämnesområdet ska leda till innovativ utveckling och/eller användning av nya datadrivna metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844). Anställningen inbegriper ett attraktivt rekryteringspaket. 

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av områdesnämnden för naturvetenskap.
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Den formella anställningen kommer, efter överenskommelse med kandidaten, att placeras på Institutionen för biokemi och biofysik, Institutionen för ekologi, miljö och botanik eller Zoologiska institutionen. Under de första sex åren är den huvudsakliga arbetsplatsen Science for Life Laboratory. Under förutsättning av befordran till universitetslektor, kommer arbetsplatsen därefter att beslutas i samråd med den institution som kandidaten anställs vid.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionerna är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prodekan, professor Lena Mäler, tfn 08-16 24 48, lena.maler@dbb.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Rahwa Ghebresellase, tfn 08-16 21 27, rahwa.ghebresellase@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat