arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i digital humaniora

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Detta är en förkortad version. För att se hela annonsen, gå in på Linnéuniversitets hemsida. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8112&rmlang=SE

Digital humaniora är en del av institutionen för kulturvetenskaper som inkluderar ämnena arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, kultur- och naturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap. 

Ämnesområde för befattningen: Digital humaniora.

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar så förekommer resor mellan orterna.

Anställningens omfattning: Anställningen är 100% i fyra år. Anställningen får förlängas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro eller föräldraledighet, eller andra särskilda skäl, krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Tillträde: Tillträde 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.

Arbetsbeskrivning:


Vi söker en biträdande lektor med en tydlig profil inom ett eller flera av områdena digitalt kulturarv, digital historia, digitala litteraturstudier, digital religion, digital filosofi och digital konsthistoria som kommer att kunna bidra aktivt till utvecklingen av ämnet digital humaniora vid Linnéuniversitetet samt till forskning, resursutveckling och administration av nationella insatser relaterade till DARIAH-EU, den pan-europeiska infrastrukturen för konst- och humanioraforskning.

Tjänsten är huvudsakligen inriktad mot forskning (50%): dels forskning och utvecklingsarbete inom DARIAH-EU, dels egen forskning.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt ämne, och i sin forskning har intresserat sig för frågor eller använt metoder med relevans för fältet digital humaniora, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. (HF 4 kap 4a§).

Kandidaten ska också ha:

 • utmärkta kunskaper i talad och skriven engelska; och,
 • goda kunskaper i talad och skriven svenska, eller förmåga att förvärva dessa färdigheter under anställningens första år.
 Bedömningsgrunder:

Övriga bedömningsgrunder:

 • en tydlig profil inom ett eller flera av områdena digitalt kulturarv, digital historia, digitala litteraturstudier, digital religion, digital filosofi och digital konsthistoria.
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning av examensarbeten inom digital humaniora;
 • vetenskapliga publikationer inom digital humaniora;
 • erfarenhet av att utveckla open-source verktyg för forskning;
 • erfarenhet av att skapa öppna lärresurser inom digital humaniora;
 • dokumenterad erfarenhet av forskning som använder enkäter och intervjuer;
 • dokumenterad erfarenhet av samarbete inom internationella forskningsprojekt;
Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Vid en eventuell ansökan om befordran till lektor kommer följande bedömningsgrunder att gälla:

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Mer specifikt bedöms följande: 
 • Förmågan att självständigt planera och genomföra forskningsprojekt, ansöka om forskningsfinansiering och författa vetenskapliga publikationer.
 • Formell pedagogisk meritering i form av högskolepedagogisk grundutbildning.
 • Pedagogisk meritering genom undervisning, utveckling av kurser samt kursansvar eller ansvar för väsentliga delar av kurser.
 • Förmåga till samarbete med andra forskare och/eller experter i närliggande ämnen för utveckling av kunskapsområdet.
Ansökan om befordran bör göras tidigast 12 månader och senast 6 månader innan anställningstiden som biträdande lektor löper ut.

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2024

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat