arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i handelsrätt

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-02-29
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som biträdande lektor vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet .

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. Anställningens syfte är att få möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Tjänsten omfattas av 60 % forskning och av 40 % undervisning, inklusive akademitjänstgöring. Du kommer tillhöra ämnesgruppen handelsrätt. Ämnesgruppen undervisar både på företagsekonomiska utbildningsprogram, ingenjörsprogram och på distanskurser. Du kommer formellt tillhöra forskningsområdet Industriell ekonomi och organisation (IEO) och avdelningen Marknadsföring och strategi. I huvudsak kommer du att undervisa i offentlig rätt men även inom andra förekommande juridiska inriktningar där undervisningsbehov föreligger.

Det biträdande lektoratet är en del av strategisk satsning att bygga upp forskningsbas inom ämnet handelsrätt i ett första steg. Du kommer verka i en utvecklingsorienterad organisation och vara en viktig pusselbit i att stärka både forskningen och utbildningen inom handelsrätt vid Mälardalens universitet

Behörighetskrav

Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.  

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Utöver fastställda grundläggande behörighetskrav enligt Anställningsordning vid MDU så gäller även följande behörighetskrav:

Du skall ha avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap.

Du skall ha god undervisningserfarenhet inom ett brett spektrum av juridiska ämnen inkluderat offentligrättsliga ämnen som förvaltningsrätt, skatterätt och/eller konstitutionell rätt.

Du skall ha mycket god kunskap i det svenska språket och du skall obehindrat kunna uttrycka dig precist i både tal och skrift.  

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande. 

För specifika bedömningsgrunder för denna tjänst se fullständig annons på MDU lediga jobb

Vid befordran till universitetslektor

Vid utgången av anställningen som biträdande lektor har sökande rätt att prövas för anställning som universitetslektor. Anställningen som universitetslektor är tillsvidare.

Ansökan om befordran ska ha inkommit senast sex månader innan anställningstidens utgång. Vid tidpunkten för befordran till universitetslektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

För behörighet att befordras som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för en anställning som universitetslektor.

Grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder för befordran och för anställning som universitetslektor är fastställda i Anställningsordning vid Mälardalens universitet,

Du skall vid tidpunkten för befordran till universitetslektor:
 • påvisa goda resultat av tvärvetenskapliga samarbeten.
 • påvisa pedagogisk utveckling och att du bidragit till utveckling av undervisningsverksamheten.
 • påvisa att du bidragit till att stärka ämnesområdets externa samverkan.
 • påvisa att du utvecklat din förmåga att externt finanserna din forskning.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet


HR-sektionen

Refnr:


Box 883

721 23 Västerås

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:


Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat