arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i statsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  22 december

Om jobbet

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, forskning och administration inom ämnet statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskild fokus på klimat och miljö.

I arbetsuppgifterna ingår även ansökningar av forskningsmedel samt ämnes- och kursutveckling. Vidare ingår att delta i relevanta interna och externa nätverk som berör klimat, kris och säkerhet. 

I arbetet ingår det att följa utvecklingen inom ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling som i övrigt har betydelse för arbetet. Som biträdande universitetslektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Allmänna krav


En lärare vid Försvarshögskolan, civil eller militär, ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (enligt riktlinjer från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, eller motsvarande internationella riktlinjer) eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll, med godkänt resultat innan anställning eller senast två år efter att anställningen påbörjats.

För samtliga anställningar vid högskolan krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Dessa ska tydligt framgå i anställningsprofilen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första tre åren av anställningen.

Behörighet 
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har uppnått behörighet tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare https://www.fhs.se/download/18.e0dbd1116c02a4c7672fb3/1563525353755/Anställningsordning.pdf.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning som biträdande lektor gäller förmågan till självständigt forskningsarbete av god kvalitet.

Som bedömningsgrund vid anställningen gäller:


- Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i ämnet statsvetenskap (eller näraliggande disciplin) med inriktning mot krishantering och/eller säkerhet med särskilt fokus på klimat. 

Ytterligare bedömningsgrund:


- Dokumenterad pedagogisk skicklighet i ämnet statsvetenskap (eller näraliggande disciplin).

Om anställningen

Anställningen avser heltid på fyra år. Anställningen är en meriteringsanställning som innehåller minst 50 % forskningstid med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. En sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Denna anställning regleras av Högskoleförordningen samt Försvarshögskolans anställningsordning

https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande, befordran samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.

https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html

Ansökan 
Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt FHS:s CV-mall för anställning av lärare https://www.fhs.se/download/18.4755d273189170890c0d7770/1688638219244/Mall för ansökan om akademisk anställning vid FHS 230706.pdf.

Bifoga publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 212/2023

Försvarshögskolan


Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm.

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HFHR 212/2023. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2023-12-22. 

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktpersoner


Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:
 •     Kontaktperson, Ronnie Hjorth, mailto:ronnie.hjorth@fhs.se 
•     Kontaktperson, Simon Hollis, mailto:simon.hollis@fhs.se

För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskola mejla till mailto:saco@fhs.se, https://fhs.varbi.com/center/tool/position/669331/edit/tab:1/OFR/O@fhs.se och https://fhs.varbi.com/center/tool/position/669331/edit/tab:1/OFR/S@fhs.se.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Efter överenskommelse Visstidsanställning till