arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor inom datavetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Institutionen för matematik och datavetenskap söker nu en biträdande universitetslektor inom datavetenskap med specialisering inom personlig integritet och säkerhet på internet.

Anställningen som biträdande universitetslektor syftar till att ge dig som ambitiös och kvalificerad forskare i början av din karriär, en möjlighet att utveckla din kompetens inom forskning och utbildning.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap, och här finns cirka 90 personer anställda. Forskning och utbildning inom datavetenskap fokuserar på distribuerade intelligenta system och kommunikation, säkerhet och integritet, samt programvarukvalitet. Vi har också ett nära samarbete med internationella, nationella och regionala partners från både den akademiska världen och privata företag.

Ett nära samarbete mellan forskningsgrupper och fokusområden är av största vikt för datavetenskap och som biträdande universitetslektor med inriktning mot personlig integritet och säkerhet på internet kommer du att spela en viktig roll för att fördjupa samarbetet mellan följande forskningsgrupper:

PriSec (Privacy and Security): Forskningsområden inkluderar aspekter av cybersäkerhet, såsom nätverkssäkerhet, teknik för integritetsskydd och dataskydd.
DISCO (Distributed Intelligent Systems and Communication): Forskningen omfattar ämnen relaterade till internetprotokoll, trådlösa system, kant-/molntjänster, programmerbara nätverk och 5G/6G-teknik.

Institutionen är aktiv inom Cybercampus Sverige, som fokuserar på forskning, innovation och utbildning inom cybersäkerhet och försvar. Att bidra till och fördjupa samarbetet med Cybercampus Sverige är ett viktigt mål. 

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i datavetenskap eller annat närliggande område. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i svenska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, arbetar aktivt för att inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, om den anställde genomför den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning

Bedömningsgrunder 

Av särskild vikt:


forskning och utveckling inom datavetenskap inriktad mot personlig integritet och säkerhet på internet, och med special hänsyn till inverkan på nuvarande och nästa generations internetprotokoll,
omfattningen, djupet och kvaliteten i den sökandes vetenskapliga arbete,
förmågan att utveckla de vetenskapliga och pedagogiska färdigheter som krävs för en befattning som universitetslektor, samt potential och vilja att i samverkan driva framtida utveckling av forskning och utbildning. 

Av stor vikt:


hur väl sökanden kan förväntas bidra med ny kunskap och erfarenhet till en eller flera av ämnets forskningsgrupper,
internationell arbetslivserfarenhet och sökandens erfarenhet av forsknings- och innovationsprojekt i samarbete med partners från den akademiska världen och privata företag,
dokumenterade öppet tillgängliga publikationer, bidrag till öppen källkod och påverkan av forskningsresultat utanför akademin,
pedagogiska utnämningar eller framstående färdigheter inom undervisning och bedömning,
personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. 

Meriterande:


erfarenhet av öppen källkod inom projekt för personlig integritet eller säkerhet, tillämpad AI (särskilt de senaste framstegen inom djupinlärning och stora språkmodeller), nätverkssimulering, standardisering inom IETF eller liknande, samt tillämpad kryptografi.
Villkor

Fullständiga villkor och ansökningsinformation finns här: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:709783/

Sista ansökningsdag: 240520                                    

Ange referensnr: Rek. 2024/64

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 240901 Visstidsanställning till