arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i informationssystem

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  18 april

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Här har du möjlighet att tillhöra en innovativ forskningsmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar - att stödja och förstå den digitala transformationen i företag och i samhället. Vid forskargruppen informationssystem vid Luleå tekniska universitet har vi ett behov av att anställa en biträdande professor i informationssystem med fokus på ett eller flera av dessa områden: Interaktion mellan människa och maskin, IKT:s transformativa potential, människocentrerad informatik eller informationssystem för sociala ändamål. Forskargruppen informationssystem är en del av avdelningen för Digitala tjänster och system som även inkluderar Centrum för distansöverbryggande teknik och Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Avdelningen består av cirka 35 anställda inklusive forskare, lärare och projektledare.

Anställningen som biträdande professor är vid Institutionen för system- och rymdteknik, där Luleå tekniska universitet har samlat forskning inom bland annat datavetenskap, informationssystem, signaler och system samt automation. Institutionens omsätter cirka 220 miljoner kronor, varav utbildning står för hälften och externa medel för forskning för den andra hälften. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, industripartners, universitet och andra myndigheter i både forskningsprojekt och studentprojekt. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett tjugotal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.

Arbetsuppgifter

Som biträdande professor i informationssystem ansvarar du tillsammans med professorer och andra inom ämnet för utvecklingen av ämnet på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Du förväntas stärka vår forsknings- och utbildningsprofil och bidra till att etablera området internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som ett forskningsområde på vårt campus i Luleå. En biträdande professor förväntas bidra till universitetets utvecklingsarbete, att säkerställa att externa forskningsmedel tillförs ämnet samt att vara tillgänglig för lednings- och administrativa uppdrag.

Tjänsten innebär att du kommer att:


- Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser

- Följa ämnets internationella utveckling och handleda studenter och doktorander

- Arbeta med forskningsuppgifter (t.ex. söka, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat genom akademiska publikationer)

- Samverka med det omgivande samhället


Behörighet
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande ha:
 • uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet och vetenskapliga bidrag motsvarande minst två doktorsavhandlingar
 • verkat som självständig forskare, exempelvis via:
 • forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom som sakkunnig eller granskare
 • erfarenhet av att i konkurrens sökt och beviljats externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
 • deltagit i nationella och/eller internationella forskningsprojekt och publicerat sig tillsammans med forskare i andra forskarmiljöer än den egna
 • inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år, om det inte finns synnerliga skäl för annat
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
 • förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom att
 • tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
 • införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang

Bedömningsgrunder


För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • vetenskaplig skicklighet
 • pedagogisk skicklighet
 • övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
 • förmåga att samarbeta med det omgivande samhället
 • förmåga att samarbeta inom universitetet
 • förmåga att erhålla extern finansiering för forskning och utveckling
 • utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt.
 • dokumenterad förmåga att främja och etablera nya forskningsområden
 • gedigen publicering av resultat inom relevant område
 • förmåga att leda och utveckla forskningsinitiativ.

Information

Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information, vänligen kontakta Johan Wenngren, avdelningschef, 0920–492059, johan.wenngren@ltu.se och Ahmed Elragal, tf ämnesföreträdare ,0920-493670, ahmed.elragal@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

För fullständig annons och ansökan klicka här


Sista ansökningsdag: 18 april 2024
Referensnummer: 1172–2024

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat