arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor (DDLS Fellow) i datadriven forskning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juli

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Till Lunds universitet söker vi en biträdande universitetslektor i datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn förväntas initiera och upprätthålla ett starkt datadrivet forskningsprogram i synergi med pågående preklinisk och klinisk forskning inom området infektionsbiologi vid fakulteten.

Anställningen innefattar främst forskning och handledning på forskarnivå. Upp till 20% av anställningen kan ägnas åt undervisning vid fakulteten på olika nivåer, så att behörighet för befordran till universitetslektor kan uppfyllas inom fem år.

Det förväntas också ett aktivt deltagande i nätverk och utbytesprogram inom lokala och nationella DDLS-Fellow, Science for Life Laboratories, samt WCMM-program vid Lunds universitet. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 a§ är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor gått ut.

Även den som avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Befordran

En biträdande universitetslektor som är anställd enligt 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid högskolan om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor och vid prövning bedöms lämplig för sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan bestämt ska tillämpas. Dessa framgår av https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar.

Ansökan ska inges till fakultetskansliet senast sex månader innan anställningen upphör.

Bedömningsgrunder

Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten blir en av de framtida forskningsledarna vid den medicinska fakulteten inom datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi. Vi söker högt motiverade individer med dokumenterad internationell forskningserfarenhet, en visad potential för kreativitet och en hög grad av kompetens inom området, till exempel inom beräkningsbiologi, matematisk modellering och simuleringar, bioinformatik inklusive storskaliga datamängder. Kandidaten kommer att utvärderas med hänsyn till: 1) Vetenskaplig kompetens, 2) Undervisningsmeriter, och 3) Ledarskapsfärdigheter.

Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig kompetens i ett internationellt sammanhang. Betoning kommer dessutom att läggas på kandidaternas personliga lämplighet och kandidaternas potential att befordras till universitetslektor inom den stipulerade tidsramen. Specifika bedömningskriterier ges nedan:

1) Vetenskaplig kompetens
Den sökande bör ha utfört självständig forskning inom området, resulterande i publikationer på hög vetenskaplig nivå och ha anslag som erhållits i stark konkurrens. Ett nytänkande vetenskapligt synsätt är särskilt meriterande. Flera års forskning i en internationell miljö utanför Sverige är en mycket stark merit.

2) Undervisningsmeriter
Ytterligare meriter är pedagogiska färdigheter inom planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

3) Ledarskapsfärdigheter
Utvärderingen kommer görs på grundval av dokumenterade administrativa färdigheter, inklusive ledarskap, forskningshandledning, förmåga att planera, utveckla och driva forskargruppen, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den
förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen och Lunds universitets
anställningsordning, se https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

Upplysningar

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.
Ytterligare upplysningar lämnas av vicedekan David Gisselsson Nord, tel:+46 73 391 40 36,
e-post: David.Gisselsson_Nord@med.lu.se eller

Dekan Kristina Åkesson, tel + 46 222 80 84
e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare
Robert Norrman tel +46 46 222 44 10, Robert.Norrman@med.lu.se

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2023-10-15.
Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV).

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning