arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i arkitektur (urban analytics)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. SBN har ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Arkitektur är ett av våra 19 forskningsämnen. Forskargruppen är på ca 20 personer med olika kompetenser i stads- och trafikplanering, arkitektur och urban design, kulturvård och landskap arkitektur. Vår forskning och utbildning bidrar avgörande för att forma framtida politik och planering av framtida städer. Mer information kring vår verksamhet; https://www.ltu.se/research/subjects/Arkitektur

Arbetsuppgifter

Tillgången till stora datamängder kräver ny kunskap och färdigheter för planerare, beslutsfattare och samhällsorganisationer. Denna omvandling påverkar planerings- och arkitekturdisciplinerna som integrerar formbaserade metoder med evidensbaserad vetenskap. I denna position kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till ”urban analytics” som kopplar hållbara stads-, transport- och arkitekturområden till andra relevanta områden såsom datavetenskap, smart stadsutveckling och intelligenta transportsystem.

Arbetsuppgifter består av undervisning i C#, Python, Databasteknik för rumsliga analyser. Du kommer även få möjlighet till att utvecklas inom rollen som handledare av examensarbete, skapa och utveckla forskningsansökningar för extern finansiering samt utveckla branschsamarbeten med nationella och internationella partners. Vidare förväntas du delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samverka med forskargrupper inom universitetet likväl som med andra lärosäten samt andra externa parters, både nationellt och internationellt.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som
Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Visat pedagogisk skicklighet. Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder (vikas lika)
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet (publikationer i bra internationella tidskrifter, etc.)
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
- Avlagt stadsplanering eller liknande ämnen examen (ex. M.Sc. och PhD examen)
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i externt finansierade forskningsprojekt och samverka med det omgivande samhället och industri (nationellt, inom EU eller liknande)
- erfarenhet av undervisning och handleda inom urban analytics (C#, Python, Databasteknik, etc.) och planering
- Goda kunskaper i engelska
- Förmåga att undervisa på svenska eller är villig att undervisa på svenska inom fyra år

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering;
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationell och internationell industri;
 • Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar;
 • Förmåga att undervisa på svenska.

Information

Tjänstgöringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.  För ytterligare information är du välkommen att kontakta Agatino Rizzo, professor, 0920-49 3438, agatino.rizzo@ltu.se

Facklig företrädare: 
SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Fullständig annons: ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 3 juni, 2024
Referensnummer: 1784-2024

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat