arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Asset Management

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  25 juni

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet drift- och underhållsteknik bedriver forskning och utbildning inom driftsäkerhet, tillgångsförvaltning och riskhantering. Ämnets forskarteam industriell AI & eUnderhåll, utvecklar teknologier, metodologier och verktyg baserade på framväxande teknologier, som t ex artificiell intelligens (AI) och digitala teknologier, för avancerad analys av komplexa tekniska system.

Avdelningen för drift- och underhållsteknik har idag ca 40 medarbetare ingår i sin tur i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) med ca 430 medarbetare. För att stärka forskningsverksamheten och lärarkompetensen inom industriell AI, eUnderhåll och tillgångsförvaltning, söker vi nu en universitetslektor.

Ämnesbeskrivning

Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av teknologier för att säkerställa hög driftsäkerhet, effektiva underhållsprocesser, och livscykelhantering av system och anläggningar.

Arbetsuppgifter

 • Arbetet kommer bland annat att omfatta:
 • Bedriva forskning inom Asset Management, Industrial AI and eMaintenance
 • Genomförande och medverkan i forskningsprojekt inom Industrial AI and eMaintenance
 • Utveckling och utformning av ansökningar
 • Arbete inom eMaintenance LAB
 • Undervisning, inom t.ex. Industrial AI, eMaintenance och asset management
 • Arbete med International Industrial AI and eMaintenance Congress and workshop
 • Publicering och disseminering av vetenskapligt material

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom drift och underhållsteknik eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen 

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Utöver detta fordras:

 • Ha aktivt bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete som uppmärksammats och fått erkännande
 • Djup kompetens inom asset management
 • Goda kunskaper i mjukvaruutveckling
 • Erfarenhet av kunskapsöverföring mellan universitet och industri
 • Erfarenhet av utveckling i molnmiljö
 • Erfarenhet av att utveckla lösningar för tillgångsförvaltning med hjälp av UNITY för olika VR- och AR-enheter integrerade med molnmiljö
 • Erfarenhet av att utveckla olika ramverk/modeller för att tillhandahålla tillgångsförvaltning inom olika industriella domäner
 • Erfarenhet av att utveckla olika kurser

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Kompetens inom industriell AI och eUnderhåll
 • Kompetens inom tillgångsförvaltning
 • Dokumenterad erfarenhet av utformning forskningsansökningar till olika forskningsfinansiärer
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt kursutveckling

Övriga bedömningsgrunder:

 • graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
 • administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • förmåga att samverka och samarbete med forskarteamet
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
 • förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • kunna undervisa på svenska och/eller engelska

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

De flesta medarbetarna vid ämnet Drift och underhållsteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.  

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor Ramin Karim, 0920-49 2344, ramin.karim@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 25 juni 2024
Referensnummer: 2315-2024

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat