arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i datalogi med inriktning mot dataanalys

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år.  Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats. https://www.it.uu.se/first?lang=sv

Dataanalys är ett strategiskt område för både forskning och utbildning vid institutionen. Forskning inom dataanalys https://www.it.uu.se/research/data-science">https://www.it.uu.se/research/data-science omfattar både utveckling av metoder och ett brett spektrum av tillämpningar, t.ex. för att stödja vetenskapliga upptäckter inom livsvetenskap och förstå hur desinformation sprids i sociala medier. Institutionen är även värd för ett internationellt masterprogram i dataanalys. Tvärvetenskapligt samarbete inom både forskning och utbildning möjliggörs genom att flera forskargrupper vid institutionen https://www.it.uu.se/research/ är aktiva inom närliggande områden, såsom artificiell intelligens, optimering, maskininlärning, bildanalys och många andra. Genom vårt breda universitet och dess flera tvärvetenskapliga centra, såsom Centre for Digital Humanities, https://www.abm.uu.se/cdhu-eng och genom strategiska samarbeten med andra universitet både i Sverige, såsom SciLifeLab https://www.scilifelab.se/about-us/navet-in-uppsala/ och eSSENCE https://essenceofescience.se/och internationellt, såsom den Guild of European Research-Intensive Universities https://www.the-guild.eu/och Matariki-nätverket https://www.matarikinetwork.org/

Inom institutionen för informationsteknologi är denna tjänst förlagd vid avdelningen för datalogi. Vår forskning i datalogi
https://www.it.uu.se/about_us/divisions/computing_science omfattar dataanalys, databaser, artificiell intelligens, kombinatorisk optimering, mjukvaruutveckling, och design och implementation av programmeringsspråk.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Ämnesområdet är datalogi med inriktning mot dataanalys.

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till forskning räknas att stärka forskningen om dataanalys vid avdelningen för datalogi. Detta innefattar deltagande i forskningsverksamhet vid avdelningen och ansökningar om forskningsmedel.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom dataanalys, datalogi, eller närliggande ämne. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor
https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, 6 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Joachim Parrow, +46705733324, joachim.parrow@it.uu.se och professor Matteo Magnani, +46184714021, matteo.magnani@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023, UFV-PA 2023/3350.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida:https://uu.varbi.com/center/tool/position/659996/edit/tab:2/Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https:/uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Visstidsanställning till