arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i experimentell kvantteknologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juli

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämne

Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsområdet för anställningen är experimentell kvantteknologi med ljus/materieväxelverkan.

Det förväntas att den sökande definierar området närmare i en forskningsplan som en del av ansökan (se nedan). Exempel på möjliga inriktningar på området kan vara kvantkommunikation, kvantminnen, kvantdatorhårdvara, kvantgrindar, långsamt eller snabbt ljus samt kvantbiofotonik eller inriktningar som gränsar till de områden som listats ovan.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Utveckling av metoder och utrustning relevanta för ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning relevant för anställningens ämnesbeskrivning.

Som en del av sin ansökan ska den sökande lämna in en forskningsplan som tydligt beskriver den forskning som kommer att bedrivas under anställningen inom ämnet ”Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi”.  Planen ska också beskriva hur den sökandes forskning kan komplettera och förstärka forskningen vid fysiska institutionen. Kvaliteten på forskningsplanen kommer att väga tungt i bedömningen av ansökan. Forskningsplanen skall också visa vilken befintlig forskningsinfrastruktur (vid Lunds universitet och/eller vid anläggningar med öppet ansökningsförfarande) som kan användas samt om det finns behov av ny forskningsinfrastruktur.  

Övriga meriter


- Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
- God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.
- Dokumenterad projektledningserfarenhet.
- Dokumenterad handledarerfarenhet av kandidat- eller mastersprojekt.
- Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning.
- Dokumentation i form av t.ex. kursutvärderingar eller pedagogiska priser som visar bedriven undervisning av hög kvalitet är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss:
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

För mer information se fullständig annonsen på Lunds universitets hemsida:
https://lu.varbi.com/what:job/jobID:605834/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till