arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i geologi med fokus på kritiska mineral

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  7 augusti

Om jobbet

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med drygt 250 anställda. Vår verksamhet är interdisciplinär och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Forskningsfälten täcker olika aspekter av jordens utveckling och tillämpas i vår strävan mot en hållbar utveckling. Mer information finns på institutionens websida (https://www.geo.uu.se).

Beskrivning av anställningens ämnesområde:

I tjänsten ska forskning bedrivas inom en rad planerade innovativa projekt kopplade till centrumet Smart Exploration Research Centre kring strategiska och kritiska metaller och mineral i och utanför Sverige med stöd från ett antal industri- och forskningsfinansierande organisationer (t.ex. Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF). Vi eftersöker kandidater med intresse för mineraliseringar och deras petrologi, mineralogisk karakterisering av gruvavfall, sambandet mellan litosfäriska särdrag och malmbildande processer, och olika typer instrumentering kopplade till prospektering i dess vidaste bemärkelse. Kandidaten kommer att arbeta och ingå i ett större forskarteam med experter från olika institutioner och företag som samarbetar i forskningscentrumet. En viktig del av arbetet kommer att vara mineralogiska och petrologiska studier med metodologiska och experimentella system, som kommer att inbegripa gemensamma tolkningar med geofysisk och annan geologiska data. Anställningen innebär fältarbete och en stor del av sommarhalvåret kommer att inbegripa arbete utomhus med provtagning och datainsamling både på egen hand och tillsammans med andra med koppling till Smart Exploration Research Centre.

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Forskning inom mineraliseringar och deras petrologi, mineralogisk karakterisering av gruvavfall, sambandet mellan litosfäriska särdrag och malmbildande processer, och handhavande av olika typer instrumentering kopplade till prospektering i dess vidaste bemärkelse.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta ansvar för masterprogrammet i geovetenskap.
- Fältarbete, optisk och elekronmikroskopi och övrigt analysarbete.

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom mineralogi, petrologi eller strukturgeologi. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner för ansökan om anställning 170519.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Karin Högdahl, email: karin.högdahl@geo.uu.se och/eller Professor Jaroslaw Majka, e-mail: Jaroslaw.Majka@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti 2024, UFV-PA 2024/1932.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Tillsvidareanställning