arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i jämförande indoeuropeisk språkforskning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 april

 • Sök jobbet senast

  29 april

Om jobbet

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Institutionen för lingvistik och filologi söker en biträdande universitetslektor i jämförande indoeuropeisk språkforskning. Jämförande indoeuropeisk språkforskning bedrivs idag inom huvudområdet lingvistik i samarbete med huvudområdet indologi. Lingvistik är ett huvudområde som inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå. Ämnet medverkar i språkvetarprogrammet, logopedprogrammet och masterprogrammet i språk. Ämnets aktuella forskningsområden inkluderar historisk lingvistik och språklig mångfald, språkdokumentation och typologi, samt barns språkutveckling och andraspråksinlärning. Indologi är ett huvudområde som inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå. Ämnets aktuella forskningsområden inkluderar indologi, hindi/urdu och jämförande indoeuropeisk språkforskning. Vidare ingår forskningsområdet historisk lingvistik tillsammans med arkeologi och genetik i det tvärvetenskapliga excellenscentrumet Centrum för människans förhistoria (https://www.vr.se/swecris.html?project=2022-06620_VR). Centrum för människans förhistoria knyter samman de tre forskningsområdena arkeologi, genetik och lingvistik som alla undersöker olika aspekter av människans utveckling under de senaste 10 000 åren.

Ämnesområde

Jämförande indoeuropeisk språkforskning

Arbetsuppgifter

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. I arbetsuppgifterna ingår forskning inom det aktuella ämnesområdet om 50 % samt undervisning på samtliga nivåer och administration om maximalt 50 %. Till undervisning räknas även handledning, kursansvar, kursadministration och kursutveckling. I arbetsuppgifterna ingår vidare dels att företräda traditionen av jämförande indoeuropeisk språkforskning vid institutionen, dels att arbeta tillsammans med och förstärka både befintliga forskargrupper i ämnet lingvistik och indologi och det tvärvetenskapliga excellenscentrumet Centrum för människans förhistoria vad gäller utveckling av kurser och forskningssamarbeten. Som biträdande universitetslektor förväntas innehavaren aktivt ansöka om externa forskningsmedel och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt medverka i fakultetens och institutionens pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. För denna anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i lingvistik, jämförande indoeuropeisk språkforskning eller annat närliggande område med anknytning till historisk lingvistik. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två̊ anställningsåren. Dokumenterad förmåga att undervisa på̊ svenska eller engelska är ett krav. En sökande som vid ansökningstillfället inte kan undervisa på svenska förväntas kunna använda svenska som arbetsspråk inom två år. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, de personliga egenskaperna och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ytterligare information

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad och kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor (HF 4 kap 12 a §). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga anställning förlagd till institutionen i Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Dimitrios Iordanoglou, dimitrios.iordanoglou@lingfil.uu.se eller professor Harald Hammarström, harald.hammarstrom@lingfil.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2024, UFV-PA 2024/487.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till