arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

NMR-plattformen har fyra NMR-spektrometrar för studier av föreningar i lösning (2 × 400, 500 och 600 MHz), varav de två mittfältsspektrometrarna har den senaste Bruker NEO-konsolen och är utrustade med TCI- och TXO-kryogena prober. Som en del av SwedNMR-nätverket erbjuder plattformen tillgång till Sveriges högfälts-NMR-spektrometrar (700-900 MHz). Plattformen ger tillgång till avancerad instrumentering, expertstöd samt teoretisk och praktisk utbildning (kandidat-, master- och doktorandkurser ges årligen) inom praktiskt taget alla områden relaterade till NMR-spektroskopi på lösningar.

Den nuvarande huvudexpertisen hos NMR Uppsala är småmolekylär NMR-spektroskopi, som integrerar tillämpningar inom organisk, naturprodukt och läkemedelskemi mot materialvetenskap. Vi vill bredda vår expertis genom att rekrytera en stigande stjärna med en distinkt experimentell profil inom det breda området biomolekylär NMR-spektroskopi i lösning. Den rekryterade biträdande universitetslektorn förväntas samarbeta brett med institutionens forskargrupper inom organisk kemi, biokemi och analytisk kemi och bidra till SciLifeLabs forskning. Anställningen har möjliggjorts av SciLifeLab-finansiering och det internationellt kompetitiva anställningspaketet inkluderar egen lön, bidrag till lön för doktorand samt löpande kostnader.

Institutionen för kemi - BMC, läs mer här: https://www.kemi.uu.se/bmc/?languageId=3

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Biomolekylär NMR-spektroskopi utgör det område inom NMR-spektroskopi som fokuserar på tillämpningar och/eller metodutveckling som syftar till karakterisering av struktur, dynamik och interaktioner hos biomolekyler i medicinsk kemi, i studier av biologiska makromolekyler, eller för tillämpningar inom organisk kemi och biomaterial, till exempel. Forskningen ska helst vara av experimentell karaktär.Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter och doktorander.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Den biträdande universitetslektorn förväntas etablera en oberoende och internationellt erkänd forskningsprofil inom NMR-spektroskopi
- Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten värdesätter och deltar i det allmänna akademiska arbetet vid Institutionen för kemi - BMC. I detta ingår att sitta i nämnder, ta ansvar utöver det egna forsknings- och undervisningsuppdraget, delta i utvärdering och utveckling av undervisnings- och forskningsuppgifter, lösa uppgifter tillsammans med kollegor samt hjälpa och ge feedback till kollegor.
- Vi förväntar oss att vår nya kollega etablerar samarbeten med forskargrupperna vid Institutionen för kemi – BMC, och tillhandahåller expertis och stödjer projekt som är relaterade till bio-NMR-spektroskopi vid Uppsala universitet.

Anställningsperiod

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav


- Doktorsexamen i kemi, biokemi, organisk kemi eller närliggande områden. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner för ansökan om anställning 170519.pdf

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattningen är 100%. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mate Erdelyi, +46 72 9 999 166, mate.erdelyi@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2024, UFV-PA 2023/4776.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse Visstidsanställning till