arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Kultur och samhälle

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Anställningen är knuten till avdelningen för Kultur, Samhälle, form och medier (KSFM) som bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Forskare vid Tema Kultur och samhälle delar ett intresse för en kritisk och analytisk förståelse av kulturella, sociala, juridiska och politiska dimensioner av hur kunskap cirkulerar, tolkas och regleras inom och mellan vardagsliv, medier, institutioner och arkiv. Kultur, mediering och materialiteter undersöks med samtidsorienterade, historiska och globala perspektiv.

Den utbildning som KSFM bedriver sker främst inom kandidatprogrammen Globala Studier och Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM) samt i fristående kurs på grund och avancerad nivå inom huvudområdet Kultur och mediegestaltning. 

I anställningen som biträdande lektor i Kultur och samhälle ingår forskning om cirka halvtid. En central arbetsuppgift är att utveckla en stark självständig forskningsprofil som stärker och utvecklar avdelningens forskningsmiljö och befintliga forskningsspår.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övrig skicklighet.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Ett krav för anställningen är vetenskaplig skicklighet i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller tvärvetenskapligt område med relevans för anställningen.
 • Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i kvalitativa samhälls- och kulturvetenskapliga metoder.
 • Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i analys och tolkning av meningsskapande processer och kulturella uttryck i form av till exempel text, tal, bild eller musik, liksom hur dessa kan förstås i relation till exempelvis demokrati, makt, teknologi, miljö eller jämställdhet. Denna skicklighet kan till exempel ha uppvisats genom forskning inom antropologi, etnologi, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturgeografi, humanekologi eller visuell kultur.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är uppvisad pedagogisk skicklighet i för anställningen relevanta områden.
 • Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i undervisning i kvalitativa samhälls- och kulturvetenskapliga metoder.
 • Meriterande är dokumenterad skicklighet i undervisning om tvärvetenskapliga frågeställningar.
 • Meriterande är dokumenterad skicklighet i projektbaserade undervisningsformer.
 • Meriterande är också dokumenterad skicklighet i ledning av grupprocesser i undervisning.
Gällande övrig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samarbete inom utbildning och forskning.
Eftersom undervisning och forskning sker på både svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se) Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen får en biträdande universitetslektor anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 31 augusti.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat