arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i landskapsarkitektur - mark-växt system

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Läs hela annonsen här.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar mark-växtsystem för en urban kontext med fokus på olika substrats förmåga att erbjuda en god och hållbar biotop, samt stödja biologisk mångfald och leverans av ekosystemtjänster. Forskningsområdet har potential att spänna i rumslig skala från markstruktur i liten skala med fokus på funktioner som infiltration, porsystemutveckling och kvalitet på konstruerade jordar till jordbildning och utveckling av mikrobiellt samhälle i en större rumslig och tidsmässig skala. 

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn kommer att ha ett eget ansvarsområde och ges utvecklingsmöjligheter för att kunna meritera sig till docent och universitetslektor inom ämnet för anställningen. Anställningen omfattar undervisning och forskning inom ämnet.  

Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och institutionen för biosystem och teknik men också övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Den biträdande universitetslektorn förväntas utveckla ämnet genom att
 • planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
 • publicera vetenskapliga artiklar
 • initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • bedriva forskningsbaserad undervisning på alla nivåer i utbildningscykeln
 • kontinuerligt utveckla sig själv som lärare och utveckla pedagogiskt ledarskap
 • samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer inom näringen
Institutionen har en parallellspråklig arbetsmiljö. Den biträdande universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta akademiska uppgifter på engelska. Men eftersom svenska är universitetets officiella arbetsspråk förväntas kandidaten uppnå en funktionell nivå av svenska inom fyra år efter tillträdet. Institutionen åtar sig att ge stöd till kandidaten för att uppnå detta mål. 

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den biträdande universitetslektorn ska ha avlagt doktorsexamen inom landskapsarkitektur, markvetenskap, eller i en relaterad disciplin med relevans för anställningens ämne.

God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen.

Specifik kompetens i mark kemi, jordstruktur eller markbiodiversitet med relevans för det övergripande ämnet mark-växt system i en urban kontext är särskild meriterande.

Meriterande är erfarenhet av olika forsknings- och laboratoriemiljöer samt tillämpningsmetoder av relevans för anställningens ämne. Särskilt meriterande är visad förmåga att tillämpa nyutvecklade verktyg och metoder för att studera mark-växt interaktioner.

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Vikt kommer också att fästas vid kommunikativ förmåga och förmåga att jobba brett över ett flertal av fakultetens verksamhetsområden. Särskilt meriterande är erfarenheter från trans- eller interdisciplinär forskning. 

Samarbetsförmåga och erfarenhet av administration och undervisning är mycket meriterande.

Förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

Sverige har dessutom en väletablerad förskolestruktur samt ett kostnadsfritt utbildningssystem. Ta reda på mer fakta och berättelser om Sverige på www.sweden.se

SLU i Alnarp är beläget i södra Sverige nära universitetsstäderna Lund och Malmö, och Köpenhamn i Danmark. Öresundsregionen erbjuder en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav.

Sista ansökningsdatum:

2024-03-10

Placering/ort:
 Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

Läs hela annonsen här.

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat