arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i malmgeologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är ett av de ledande universiteten i Europa inom gruvteknik och metallurgi. Universitetet bedriver forskning inom hela bergskedjan - från prospektering, brytning, mineralteknik och metallurgi till hantering av restprodukter och återställning efter avslutad gruvbrytning. Forskningen bedrivs av ledande forskare från traditionella gruvteknikämnen som malmgeologi, geofysik, bergmekanik, bergteknik, geoteknik, mineralteknik, processmetallurgi och tillämpad geokemi, samt forskare från ämnen som kemi, industriell produktionsmiljö, drift och underhållsteknik, strömningslära och ekonomi.

För fortsatt positiv utveckling på Luleå tekniska universitet ser Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) ett behov av att utöka den seniora personalstyrkan inom ämnet malmgeologi med särskild inriktning mot mikroanalytiska metoder som kan koppla samman 2D/3D-data. Analysmetoder som avses är främst svepelektronmikroskopi, automatiserad mineralogi, röntgentomografi och röntgenfluorescens. Önskade tillämpningar är karaktärisering av malmgeologiska prover med avseende på malmgenes och innehåll av strategiska metaller och mineral.

Vi behöver anställa en biträdande universitetslektor som kan stärka den befintliga gruppen genom att föra in nya forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander, samt utveckla våra utbildningsprogram. Förutom detta finns ett särskilt intresse för ämnet att stärka sin relation till de nationella labbinfrastrukturerna MAX IV och ESS, samt utveckla ämnets interna laborativa verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Malmgeologi omfattar användning, uppträdande, förekomst och bildningssätt för naturligt förekommande ekonomiska koncentrationer av metalliska råvaror. Forskningen syftar till att beskriva de geologiska betingelser som leder till brytvärda koncentrationer av mineral, samt hur dessa mineral kan användas för en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av befattningen ska främst genomföra forskning och utbildning inom malmgeologi samt även handleda forskarstuderande. Särskild vikt läggs vid tillämpad forskning varför goda kontakter med gruv- och mineralindustri är viktigt. I befattningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå, på både svenska och engelska. I befattningen ingår också att initiera nationella och EU-finansierade forskningsprojekt.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.  Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunde

Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning):
 • Pedagogisk skicklighet (erfarenhet av geovetenskaplig undervisning på svenska och engelska, samt dokumenterad högskolepedagogisk utbildning)
 • Dokumenterad kunskap om mikroanalys av malmgeologiska prover
 • Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, tex. dokumenterad erfarenhet av sökt och erhållen finansiering och projektledning
 • Dokumenterad kunskap om norra Sveriges malmgeologiska beskaffenhet
 • Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tills vidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet ha bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Ytterligare bedömningsgrunder är:
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning av mastersstudenter och doktorander
 • Bidrag till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer
 • Erfarenhet av sökt och erhållen finansiering av forskningsprojekt
 • Erfarenhet av internationell forskningssamverkan inom ämnet

Information

Placeringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Christina Wanhainen, 0920-49 2401, christina.wanhainen@ltu.se

Facklig företrädare:

SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 5 december 2023
Referensnummer: 4480-2023

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat