arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Materialvetenskap

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 oktober

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Laboratoriet för organisk elektronik (LOE, liu.se/loe) vid Linköpings universitet rekryterar nu en biträdande universitetslektor med ett generöst startpaket (detaljer nedan) genom Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org).

Denna anställning fokuserar på forskning inom området organiska funktionella material i syfte att utveckla och främja hållbara material, metoder, enheter och teknologier. Placering kommer att vara på Laboratoriet för organisk elektronik, en del av Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), belägen vid Motala Ström på Campus Norrköping.

Med hjälp av ett mycket konkurrenskraftigt startpaket inklusive finansiering för två doktorander, två postdoktorer och egen lön; toppmoderna faciliteter; och en miljö präglad av starkt internt och internationellt samarbete förväntas den sökande etablera och upprätthålla ett oberoende forskningsprogram inom organiska funktionella material för hållbarhet som kompletterar och utökar LOE:s nuvarande forskningsverksamhet.

LOE är ett av världens ledande labb i framkant av forskning inom organisk/plastisk elektronik. Forskningsteman spänner över syntes, materialvetenskap, komponenter, hållbarhet, bioelektronik, system och tillämpningar. LOE består av ~130 forskare, studenter och personal som spänner över 9 forskningsenheter och en enhet för labbledning och teknisk support.

WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och omfattar stora investeringar vid sju av Sveriges ledande universitet under (minst) 10 år. Visionen är att möjliggöra en hållbar värld genom materialvetenskap.

Placering vid LOE kommer att ge den rekryterade biträdande universitetslektor snabb integration i det samarbetande LOE-teamet; full tillgång till LOE:s öppna forskningsmiljö för kunskaps- och expertisdelning; LOE:s tillverkning, karakterisering, kemi och renrumsanläggningar och utrustning; samt Printed Electronics Arena som inkluderar en komplett uppsättning av verktyg och tekniker för tryckning och additiv tillverkning. På LOE bedrivs all forskning på engelska.

Rekryteringspaketet för den WISE Fellow inkluderar (i) lön för den rekryterade (4 år på heltid i maximalt 5 år); (ii) finansiering av forskning/förbrukningsvaror; (iii) lön för två doktorander (4 år vardera); (iv) lön för två postdoktorer (2 år vardera); och (v) ytterligare stöd för overhead och anläggningar.

Som biträdande universitetslektor får du även möjlighet/ansvar att undervisa och handleda studenter på LiU:s tekniska fakultets olika utbildningsprogram. Arbetet kommer så småningom att omfatta kursutformning och kurssamordningsansvar.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag.
 • Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
 • Ditt forskningssamarbete bör omfatta såväl internt samarbete inom LOE som nationella och internationella samarbeten.
 • Din forskning ska komplettera och utöka LOE:s nuvarande forskningsaktiviteter.
Anställningen kan också innebära administrativa uppgifter, såsom mötes- eller workshoporganisering, värd för besökare och deltagande i divisionsledning (LOE). Vi uppmuntrar dig också att delta i och visa intresse för ledningsuppgifter.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten och i andra hand färdigheter inom specifika expertområden.

Läs mer här. 

Om anställningen

Detta avser en tidsbegränsad anställning, heltid, 4 år. Tillträde enligt överenskommelse. För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.  Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 januari 2024. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat