arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Materialvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

För komplett information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24761

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet rekryterar nu en biträdande universitetslektor med ett generöst startpaket (detaljer nedan) genom Wallenberg Initiative materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). 

Dina arbetsuppgifter

Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Denna anställning fokuserar på forskning inom området inorganiska funktionella material i syfte att experimentellt utveckla och främja hållbara material och teknologier för infångning och konvertering (katalys). Placering kommer att vara på Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), beläget på Campus Valla i Linköping.

Med hjälp av ett mycket konkurrenskraftigt startpaket inklusive finansiering för två doktorander, två postdoktorer och egen lön;
toppmoderna faciliteter; och en miljö präglad av starkt internt och internationellt samarbete förväntas den sökande etablera och
upprätthålla ett oberoende forskningsprogram inom oorganiska funktionella material för konvertering och infångning (katalys) som
kompletterar och utökar IFM:s nuvarande forskningsverksamhet.

IFM är en av världens ledande miljöer i framkant av forskning inom materialvetenskap. Forskningsteman spänner över syntes, analys, hållbarhet och tillämpningar. IFM består av cirka 400 forskare, studenter och personal som spänner över tio forskningsavdelningar och en avdelning för teknisk support.

WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och
omfattar stora investeringar vid sju av Sveriges ledande universitet under (minst) tio år. Visionen är att möjliggöra en hållbar värld
genom materialvetenskap.

Rekryteringspaketet för den WISE Fellow inkluderar (i) lön för den rekryterade (4 år på heltid i maximalt 5 år); (ii) finansiering av
forskning/förbrukningsvaror; (iii) lön för två doktorander (4 år vardera); (iv) lön för två postdoktorer (2 år vardera); och (v) ytterligare stöd för overhead och anläggningar.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och
utbildningsuppdrag.
 • Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
 • Ditt forskningssamarbete bör omfatta såväl internt samarbete inom IFM som nationella och internationella samarbeten.
 • Din forskning ska komplettera och utöka IFM:s nuvarande forskningsaktiviteter.
Anställningen kan också innebära administrativa uppgifter, som mötes- eller workshoporganisering, och att vara värd för besökare. Vi uppmuntrar dig också att delta i och visa intresse för ledningsuppgifter.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av
kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten och i andra hand färdigheter inom specifika expertområden (nedan).

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är tidigare expertis och ett föreslaget forskningsprogram som kompletterar och utökar IFM:s nuvarandeforskningsverksamhet
 • Krav för anställningen är doktorsexamen i materialvetenskap, kemi, tillämpad fysik eller annat relevant område
 • Krav för anställningen är tidigare postdoktoral eller motsvarande erfarenhet av relevans
 • Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet av ledning av forskningsprojekt
 • Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet/hög impact, särskilt som huvudförfattare eller motsvarande/sista författare
 • Meriterande för anställningen är tidigare erfarenhet av att ta del av och koordinera nationell eller internationellforskningsverksamhet
 • Meriterande för anställningen är tidigare tilldelade forskningsanslag som (helst) huvud- eller medsökande
 • Meriterande för anställningen är tidigare erfarenhet av att samordna forskningsanslag
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Särskilt meriterande för anställningen är tidigare erfarenhet av att handleda masterstudenter, doktorander och/eller postdoktorer
 • Meriterande för anställningen är erfarenhet av undervisning på masternivå/doktorandkurser
 • Meriterande för anställningen är erfarenhet av kursplanering och framtagande av kursmaterial

Av ytterligare merit för anställningen är:

 • Meriterande är dokumenterad kompetens inom samverkan inom forskning.
 • Meriterande är erfarenhet av arbete i en stor internt samarbetande forskargrupp
 • Meriterande är erfarenhet av att etablera eller bygga upp ett nytt labb
Då undervisning och forskning bedrivs på engelska måste du kunna visa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska.

Om anställningen

För denna anställning gäller en anställningstid om 4 år, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 2 september, 2024. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat