arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i medicinsk teknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 januari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Biträdande universitetslektor i medicinsk teknik med inriktning mot mikrofysiologiska system (SciLifeLab Fellow)

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor.

Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Anställningen är placerad vid avdelningen för medicinsk teknik vid institutionen för materialvetenskap. Vid institutionen för materialvetenskap har vi en innovativ och internationell forskningsmiljö som tar sig an tekniska och samhällsrelevanta utmaningar. Vi arbetar med att finna lösningar inom medicinsk teknik, miljö och energi och annat som kan leda till hållbara och förbättrade levnadsvillkor för människor. Hos oss arbetar dedikerade och kunniga medarbetare som tillsammans leder forskning och bedriver undervisning. Institutionen tillhör vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och finns vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Anställningen ingår i SciLifeLabs Fellows-program vilket är ett nationellt program för lovande unga forskare. Kopplat till anställningen finns ett ekonomiskt startpaket som kan användas t.ex. för rekrytering av en doktorand eller inköp av dyrare utrusning, samt ett väl utarbetat karriärstödsprogram i form av mentorer och kurser inom t.ex. projektledning (http://www.scilifelab.se).

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Området mikrofysiologiska system strävar efter att utveckla in vivo-liknande cellodlingssystem för att modellera människors, djurs och växters fysiologi genom att skräddarsy de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos cellodlingsmiljön via avancerade tillverkningstekniker på nano- och mikrometerskala. Tekniken möjliggör viktiga framsteg inom flera olika discipliner inom bio- och livsvetenskaperna genom att erbjuda nya forskningsverktyg och metoder för ökad förståelse av grundläggande biologiska processer såsom t.ex. organutveckling, cell-cellkommunikation, utveckling och progression av olika sjukdomar och miljöstressorernas roll för anpassningen av växter och grödor till klimatförändringar.

Ämnesområdet för denna anställning är experimentell forskning som genom att använda nya metoder och koncept fokuserar på utveckling och karakterisering av nya mikrofysiologiska system.

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta visst budgetansvar och generell projektledning, samt samverkan med näringslivet och deltagande i arrangemeng riktade mot allmänheten.
- Söka forskningsfinansiering från svenska och internationella forskningsfinansiärer för att strategiskt bygg upp självständig forskning inom ämnesområdet.

Anställningsperiod:


Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom medicinsk teknik, materialvetenskap, mikro/nano systemteknik, nanoteknik eller motsvarande. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska, om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
- Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk samt administrativ skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning


Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Åsa Kassman-Rudolphi (asa.kassman@angstrom.uu.se) eller avdelningsföreståndare Maria Tenje (maria.tenje@angstrom.uu.se).

Anställningsform: Visstidsanställning 6 år.

Lön: Individuell lönesättning


Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala


Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2024, UFV-PA 2023/4475

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-07-01 Visstidsanställning till