arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som syftar till att den anställde ska ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. En biträdande universitetslektor kan vid anställningens slut ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska hen befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Ämne 
Offentlig förvaltning

Ämnesbeskrivning 
Förvaltningshögskolan bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnet offentlig förvaltning. Utbildningen omfattar kandidat och masterprogram, forskarutbildning samt uppdragsutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar på politik, demokrati och förvaltning; förvaltningsekonomi; organisation, management och samhälle samt rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning. Förvaltningshögskolan ansvarar också för kurser på förskollärarprogrammet och rektorsprogrammet. Forskningen är inriktad på den offentliga förvaltningen, dess funktion och samhälleliga kontext. Forskning bedrivs bland annat inom områdena: demokrati och förvaltning; digitalisering och AI; ekonomistyrning och redovisning; hållbarhet; hälsa, vård och omsorg; integration och migration; kommun- och regionforskning; offentlig granskning; styrmedel; samhälleliga utmaningar; skola och förskola; samt tjänstepersoner och professioner.

Förvaltningshögskolan välkomnar både sökande som ansluter till någon av våra befintliga forskningsområden och sökande som önskar utveckla andra områden inom ämnet offentlig förvaltning.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning består till hälften av forskning och till hälften av undervisning. I undervisningsdelen kan även administrativa uppgifter ingå. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Arbetsuppgifterna omfattar:
 • Forskning inom ämnet offentlig förvaltning. Det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetoder. Det ingår att aktivt söka extern finansiering till egen forskning och att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Den biträdande universitetslektorn förväntas också aktivt delta i det internationella samtalet genom medverkan till konferenser och internationell publicering.
 • Undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundläggande och avancerad nivå i offentlig förvaltning. Även undervisning inom utbildning på forskarnivå kan bli aktuell. Undervisning på de flesta program och kurser vid institutionen kan komma i fråga. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.
 • Samverkan med det omgivande samhället.
 • Aktivt deltagande i utvecklingen av institutionens verksamhet i Göteborg.
Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning (GU 2019/843) 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i offentlig förvaltning eller annat för anställningen relevant ämnesområde där förvaltningsperspektivet är centralt, såsom exempelvis statsvetenskap, företagsekonomi, sociologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha erfarenhet av forskning och undervisning med relevans för området offentlig förvaltning.

Förmåga att undervisa på både svenska och engelska är ett krav.

 

För mer information och ansökan se: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Vid Göteborgs universitet tillämpas indivuduell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

4 år 100%