arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Resurseffektiv materialhantering

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Du kommer att arbeta på Enheten för resurseffektiv materialhantering där det finns en lång tradition av forskning inom återvinningsområdet. Vid enheten bedrivs i dagsläget flera projekt där både miljöpotentialen och genomförbarheten av nya återvinningsstrategier analyseras i nära samarbete med industrin och andra samhällsaktörer. 

Som biträdande universitetslektor i Resurseffektiv materialhantering undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska, samt handleder studenter inom tekniska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

Forskningsinriktningen är ex-ante hållbarhetsbedömning av framväxande koncept och teknologier. Analyserna har primärt fokus på miljö samt ekonomi. De innefattar utforskande scenarioanalys och global känslighetsanalys. Du kommer att komplettera forskningsspåret inom Enheten för resurseffektiv materialhantering på Avdelningen för industriell miljöteknik med din kunskap inom livscykelanalys, materialflödesanalys samt ekonomisk modellering. Studieobjekten varierar men för närvarande ligger fokus på avfallsförbränningens roll i den cirkulära ekonomin, samt nya hållbara material.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Pedagogisk skicklighet inom industriell ekologi eller motsvarande (t ex materialflödesanalys, livscykelanalys, livscykelkostnadsanalys) är ett krav för anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet kopplad till handledning av masterexjobb är ett krav för anställningen.
 • Förmåga att undervisa i relaterade kurser och kursdesign på master- och/eller doktorandnivå är meriterande för anställningen.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter är ett krav för anställningen.
 • Särskilt meriterande för anställningen är deltagande med både akademiska och icke-akademiska forskningspartners samt tidigare erfarenhet av ex-ante analyser gärna med både miljö- och ekonomiskt fokus.
 • Vetenskaplig skicklighet i form av aktivt deltagande i ansökningar om forskningsfinansiering är meriterande för anställningen.
 • Meriterande för anställningen är deltagande i internationella forskningsprojekt.
 • Dessutom är det meriterande om du har förmåga att arbeta med utforskande scenarioanalys och global känslighetsanalys.
Då undervisning och forskning på avdelningen sker på både svenska och engelska är det önskvärt att du inom två år kan undervisa och bedriva forskning på svenska. Det är ett krav att du har förmåga att bedriva forskning och undervisning på engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei/miljo

Om anställningen

För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen får en biträdande universitetslektor anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat