arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Statistisk maskininlärning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 december

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22782

Dina arbetsuppgifter

Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. 

Linköpings universitet är en av de ledande AI-institutionerna i Sverige. Vi har starka kopplingar till framstående nationella forskningsinitiativ, som WASP och ELLIIT och du kommer att ha tillgång till toppmodern datorinfrastruktur för maskininlärning och beräkningsstatistik, t.ex. genom BerzeLiUs.

Anställningen är formellt placerad vid avdelningen för statistik och maskininlärning (STIMA). På STIMA bedriver vi forskning och utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. STIMA kännetecknas av en modern syn på statistiskämnet, där probabilistiska modeller kombineras med beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning som tydligt integrerar de två ämnesområdena inom avdelningen. 

Forskningsinriktningen för den utlysta anställningen är inom området statistisk maskininlärning. Exempel på forskningsinriktningar som passar väl in på avdelningens verksamhet är generativa modeller, osäkerhetskvantifiering inom maskininlärning, probabilistiska modeller, approximativ Bayesiansk inferens, aktiv inlärning, kausal inferens, och tillämpning av maskininlärning inom medicin, naturvetenskap, väder och klimat, för att nämna några få. Tydligare forskningsinriktning kommer bestämmas när anställningen är tillsatt med hänsyn till den valda kandidatens intressen och kvalifikationer. Du kommer främst att ägna dig åt forskning och handledning av doktorander. Detta innefattar dels rekrytering och handledning av egna doktorander, men det kommer även ges möjlighet att agera bihandledare åt andra doktorander på avdelningen. Innehavaren av anställningen förväntas etablera en självständig forskargrupp inom avdelningen.  

I arbetsuppgifterna ingår även cirka 20 procent undervisning. 

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. 

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. 

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. 

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren. 

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Meriterande är dokumenterad undervisningserfarenhet inom maskininlärning eller statistik.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är gedigen ämneskunskap inom statistisk maskininlärning. Ämneskunskap visas genom originalforskning, med tydliga inslag av maskininlärning, som resulterat i publikationer i internationellt erkända tidskrifter och konferenser inom maskininlärning, statistik, datavetenskap, signalbehandling, tillämpad matematik eller ett relaterat område som anses relevant för att bedriva forskning inom statistisk maskininlärning.
 • Särskilt meriterande är (1) publikationer i internationellt erkända tidskrifter inom statistik och maskininlärning, samt publikationer vid toppkonferenser inom maskininlärning, och (2) förmågan att erhålla forskningsbidrag.
 • Meriterande är dokumenterad skicklighet i samverkan inom forskning. 
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:
 • Krav för anställningen är en stark drivkraft för att bedriva forskning av hög kvalitet; förmågan och intresset att arbeta i ett team; och stark kommunikationsförmåga.
 • Krav för anställningen är förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska.

Din arbetsplats


Läs mer om vår verksamhet här: Institutionen för datavetenskap

Om anställningen

För denna anställning gäller en anställningstid om 5 år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 2024-02-29

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat