arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Statsvetenskapliga institutionen är en internationell akademisk miljö, vilket innebär att vi välkomnar studenter, forskare och personal från hela världen. Vår forskning fokuserar bland annat på val, opinion och demokrati, politiska institutioner, samt internationell och europeisk politik. Studier bedrivs även kring miljöpolitik, korruption och politiska idéer. Vi anordnar forskningsseminarier och workshops inom de flesta av institutionens forskningsområden. Enligt 2023 års Shanghai-ranking är Statsvetenskapliga institutionen bäst i Sverige, nummer 5 i Europa, och nummer 16 i världen jämfört med andra statsvetenskapliga institutioner. Vi bedriver utbildning inom alla nivåer, på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss och vi är cirka 170 anställda.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se.

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en eller flera biträdande universitetslektorer i statsvetenskap. Tjänsterna är öppna för sökande från alla olika inriktningar och från olika subdicipliner inom ämnet. 

Läs mer om anställningen och sök på lediga anställningar på Göteborgs universitet.

Ämne 
Statsvetenskap 

Ämnesbeskrivning 
Statsvetenskap är studiet av politik.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår forskning motsvarande minst 50 procent av heltid. Det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetoder. Det ingår att aktivt söka extern finansiering till egen forskning och att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

I arbetsuppgifterna ingår också undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå, eventuellt också inom utbildning på forskarnivå, motsvarande minst 30 procent av heltid. Undervisning på de flesta program och kurser vid institutionen kan komma i fråga. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

Statsvetenskapliga institutionen är aktiv i samhällsdebatten och till arbetsuppgifterna hör att initiera samverkan och aktivt samverka med det omgivande samhället och verka för nyttiggörande av producerad forskning. Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens, fakultetens och universitets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet  
Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt en examen tidigare än så kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-29

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat