arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Teoretisk fysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24208

Dina arbetsuppgifter

Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Den aktuella anställningen är placerad vid avdelningen Teoretisk fysik.

Som biträdande universitetslektor i Teoretisk fysik undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska, samt handleder studenter inom tekniska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

Arbetsuppgifterna inom forskning kommer att bestå av utveckling av nya verktyg för modellering och visualisering av anharmoniska vibrationer inom TDEP­metoden.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är erfarenhet av undervisning inom fysik på grundnivå.
 • Särskilt meriterande är erfarenhet av bihandledning av doktorander.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet av: storskaliga täthetsfunktionalteori- (DFT) och molekyldynamikberäkningar (MD) på CPU- och GPU-superdatorkluster, anharmoniska fononberäkningar med TDEP-metoden och utveckling av TDEP-metoden, MD-beräkningar med maskinlärningspotentialer samt arbete med dynamiskt oordnade material.
 • Krav för anställningen är erfarenhet av nationella och internationella forskningssamarbeten med experimentella och andra teoriforskargrupper.
 • Särskilt meriterande är erfarenhet av DFT-beräkningar på magnetiska material, samt erfarenhet av beräkningar på perovskit- och dubbelperovskitmaterial.
 Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:
 • Krav för anställningen: Du ska vara driven, kreativ, och starkt självmotiverad med utmärkta problemlösningsförmågor. Du ska kunna arbeta effektivt både individuellt och tillsammans med andra forskare.
Då undervisning och/eller forskning sker på både svenska och engelska så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och/eller bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats


Läs mer om vår verksamhet här.

Om anställningen

För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år, heltid. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen får en biträdande universitetslektor anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 5 juni, 2024.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat